ออกอากาศ : วันที่ 4 ตุลาคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: แก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลสิก
บทคัดย่อ: ศูนย์รักษาสายตา SILASIK ของโรงพยาบาลศิริราชได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Femtosecond  lasik มาแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พบกับความก้าวหน้าในการรักษา รศ.นพ.สบง  ศรีวรรณบูรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา  อธิบายว่า การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก หรือที่เรียกว่า Femtosecond lasik เทคโนโลยีนี้กำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในนานาประเทศและยังได้รับการรับรองจากองค์การนาซา ให้รักษาภาวะสายตาผิดปกติแก่นักบินอวกาศได้ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงสุด หลักการผ่าตัดเหมือนการผ่าตัดเลสิกทั่วไป  แต่เปลี่ยนจากเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด  มาใช้เทคโนโลยีของ Femtosecond  laser เป็นเครื่องมือที่ใช้แสงเลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตาซึ่งให้ความแม่นยำสูง แม้แต่ในรายที่กระจกตามีความโค้งมากหรือน้อยกว่าปกติ แต่ในรายที่มีความผิดปกติของกระจกตาหรือมีโรคทางตา ไม่สามารถทำการผ่าตัดวิธีนี้ได้  ข้อดีของการรักษาคือ โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการแยกชั้นกระจกตาน้อยมาก ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดน้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีเลสิกทั่วไป แผลหายเร็ว อาจพบภาวะตาแห้งหรือแสงกระจายในที่มืดได้บ้าง ซึ่งจะดีขึ้นเองภายใน3-6 เดือน  หลังการผ่าตัด ต้องระวังอย่าให้น้ำหรือสิ่งสกปรกทุกชนิดเข้าตา ห้ามขยี้ตา ใช้ฝาครอบตาเวลานอน และไม่ใช้สายตาในการจ้องมองมากเกินไป ผู้ที่เข้ารับการรักษาสายตาผิดปกติก่อนผ่าตัด lasik จะได้รับการตรวจประเมินสภาพสายตาอย่างละเอียดรวมถึงการรักษาสายตาด้วยเครื่อง wavefront excimer laser หลังจากแยกชั้นกระจกตาแล้วทุกราย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช