ออกอากาศ : วันที่ 25 กันยายน 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เบาหวานกับโรคทางตา
บทคัดย่อ:       จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสตาบอดมากกว่าคนปกติถึง 25 เท่า ทั้งยังมีความเสี่ยงจากการเป็นโรคทางสายตาอีกหลายชนิด แต่โรคทางสายตาของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ถ้าได้รับการตรวจและรักษาแต่เนิ่น ๆ  รศ.พญ.จุฑาไล  ตัณฑเทอดธรรม  ภาควิชาจักษุวิทยา อธิบายว่า ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะเกิดการทำลายหลอดเลือดเล็ก ๆ ทั่งร่างกาย รวมทั้งตาทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตาได้ง่ายกว่าคนทั่วไป  ตามปกติแล้วโรคต้อกระจกจะเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุ แต่ผู้ที่เป็นเบาหวาน แม้อายุยังน้อยก็อาจเป็นต้อกระจกได้ โดยตาจะเริ่มมัวลงช้า ๆ แต่ไม่เจ็บปวด การรักษาทำได้โดยวิธีผ่าตัด และมีข้อควรระวังคือ การรักษาแผลหลังผ่าตัด ซึ่งหากควบคุมเบาหวานให้ดีแล้ว แผลผ่าตัดจะหายได้เร็วเช่นเดียวกับคนทั่วไป  นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานยังมีโอกาสเป็นโรคต้อหินเรื้อรังได้มากกว่าคนปกติ  ซึ่งการรักษาทำได้โดยการควบคุมด้วยยา การใช้เลเซอร์ รวมทั้งการผ่าตัดตามระยะของโรค  ในส่วนของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็อาจเป็นโรคจอประสาทตาผิดปกติได้ ซึ่งเส้นเลือดที่จอตาจะโป่งพอง  มีเลือดและน้ำเหลืองซึมจากหลอดเลือดกระจายตัวทั่วจอประสาทตา สายตาจะเริ่มมัวลง หากไม่ได้รับการรักษา จอประสาทตาจะเสียหายมากขึ้น จนทำให้ตาบอดในที่สุด  สำหรับการรักษาจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานนั้น อยู่ที่การควบคุมเบาหวานที่ดี ร่วมกับการรักษาเฉพาะที่จอตาด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องผ่าตัด สามารถรับการรักษาแบบไปกลับได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล  หรือรักษาด้วยการผ่าตัดน้ำวุ้นตาในกรณีที่เป็นรุนแรง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช