ออกอากาศ : วันที่ 13 กันยายน 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: “วันมหิดล”
บทคัดย่อ:  เนื่องในวันสำคัญทางการแพทย์ไทย “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน มีความสำคัญอย่างไร  ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  อธิบายว่า วันมหิดลเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นผู้ให้ด้วยน้ำพระทัยกรุณาอย่างแท้จริง ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้  สร้างความเจริญทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย จนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่ง การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ร่วมเจริญรอยตามพระบาทและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชมาโดยตลอดประกอบกับปีนี้ ครบรอบ 80 ปี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้   ซึ่งนอกจากจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้ว นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยจะออกรับบริจาคพร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์ที่ระลึก  รวมถึงการจัดรายการเฉลิมพระเกียรติหารายได้และ ตอบปัญหาสุขภาพในรายการวันเสาร์ที่ 19  กันยายน นี้  เวลา 22.20 น.  ทาง ททบ. 5  โอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมสละทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสได้มีกำลังใจต่อสู้โรคภัยให้สุขภาพดีตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกกัน  ท่านสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0 2419 7658 - 60  ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในวันมหิดลตามรอยพระองค์ท่านด้วยการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และวันที่  24  กันยายน วันมหิดล ซึ่งในวันนั้นจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมายที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเป็นผู้ให้แด่ผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส กับพวกเราชาวศิริราช เนื่องในวันมหิดล รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช