ออกอากาศ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ดูแลไตของเรากันเถอะ
บทคัดย่อ: ไตมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ หากไตทำงานไม่ปกติก็จะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนไข้รู้ตัวได้ อ.พญ.นลินี  เปรมัษเฐียร  ภาควิชาอายุรศาสตร์  อธิบายว่า  ปกติไตของคนเราจะเริ่มเสื่อมสภาพเมื่ออายุย่างเข้า 35 ปี  และการทำงานจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ  80 ปี ซึ่งถือเป็นการเสื่อมตามธรรมชาติ  แต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตนั้น อาจจะมี อาการบ่งชี้เบื้องต้นให้ผู้ป่วยสังเกตเห็น ซึ่งช่วงนี้เองที่คนไข้สามารถป้องกันรักษาได้ ทันท่วงที เช่น เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะมีหน้าและหนังตาบวม  เท้าบวมทั้ง 2 ข้างโดยเฉพาะการบวมกดบุ๋มที่หน้าแข้ง  บางรายสังเกตได้จากปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น หรือปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน  หรือบางรายเคยมีประวัติปัสสาวะมีกรวดทรายปน คือเป็นนิ่ว ปวดหลัง บริเวณข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างซึ่งตรงกับบริเวณไต  อาการเหล่านี้แม้ไม่จำเพาะสำหรับโรคไตก็ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง  หรือเป็นโรคเบาหวาน หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้เกิดโรคไตรุนแรงขึ้นได้  จึงควรรีบพบแพทย์เพื่อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย และรับการ รักษาเพื่อบรรเทาให้ไตของเราเสื่อมช้าลง รวมทั้งไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เพราะมียาหลายชนิดที่ทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว   สำหรับอาหารของผู้ป่วยโรคไตที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่รับประทานจนมากเกินไป คือ อาหารจำพวกโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ถั่ว แต่ในทางกลับกันก็ไม่ควรจำกัดโปรตีนจนถึงระดับขาดสารอาหาร รวมทั้งควรงดการสูบบุหรี่หรืออยู่ให้ห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของไตเรา

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช