ออกอากาศ : วันที่ 26 เมษายน 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ออกกำลังสมอง ต้านอัลไซเมอร์
บทคัดย่อ:

อัลไซเมอร์  เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการสมองเสื่อม  เกิดจากการหลั่งของสารในสมองที่เกี่ยวกับความจำลดลง  มีสารอไมลอยด์สะสมในสมอง มีการตายของเซลล์สมองทำให้การทำงานของสมองเสื่อม  โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่ประคับประคองไม่ให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว รศ.พญ.วรพรรณ  เสนาณรงค์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า การออกกำลังสมองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยกระตุ้นให้สมองทำงานไม่เสื่อมสภาพเร็ว  เพราะเมื่อฝึกออกกำลังสมองบ่อย ๆ  สมองจะมีการหลั่งสารที่เปรียบเหมือนอาหารสมอง ทำให้เซลล์ประสาททำงานดีขึ้น หลักการออกกำลังสมองคือ การทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้ยิน การได้กลิ่น ลิ้มรส และการสัมผัสได้ทำงานประสานเชื่อมโยงกับความพึงพอใจ  โดยใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราเป็นตัวช่วย  ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนวิธีการไปจากเดิม ยกตัวอย่าง เช่น  ฝึกกิจกรรมที่ต้องใช้มือทั้ง 2 ข้าง  ใช้ร่างกายซีกซ้ายและขวาทำงานเข้าด้วยกัน  ช่วยให้สมองทั้ง 2 ซีก  ได้รับการกระตุ้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกกำลังสมองสามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและระหว่างเดินทางก็สามารถฝึกสมองไปด้วยได้  ซึ่งการออกกำลังสมองจะส่งผลให้การทำงานของสมองแข็งแรงและมีพลังเพิ่มขึ้น 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช