ออกอากาศ : วันที่ 29 มีนาคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
บทคัดย่อ: ผู้หญิงที่มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด  เป็นสัญญาณอันตรายที่คุณผู้หญิงควรรู้ รศ.นพ.พีรพงศ์  อินทศร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า โดยปกติเลือดที่ออกจากช่องคลอดของผู้หญิงคือเลือดประจำเดือนที่จะมาทุก ๆ  21- 35  วัน การเกิดประจำเดือนแต่ละครั้งจะไม่เกิน 7 วันผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 12 - 13 ปีและเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเมื่ออายุ 45 ถึง 55 ปี เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแท้ง ท้องนอกมดลูก หรือกินยาบางอย่างที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศหญิง และในผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน จะมีภาวะฮอร์โมนแปรปรวน ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดออกผิดปกติได้หรือเกิดการติดเชื้อบริเวณ ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งจะทำให้เกิดแผลมีเลือดออกได้ และที่น่ากลัวที่สุดคือ  เกิดจากมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติที่บ่งชี้ได้ว่าอาจเกิดจากมะเร็ง  ให้สังเกตดูว่า มีเลือดออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอย เช่น มีเลือดออกทุกวันหรือวันเว้นวัน มีประจำเดือนมาถี่กว่าทุก ๆ 21 วัน หรือมีเลือดออกนอกรอบประจำเดือนเลือดที่ออกมีปริมาณมากกว่าปกติ และเป็นก้อน  มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือหมดประจำเดือนไปนานมากแล้ว แต่กลับมีเลือดออกจากช่องคลอดอีก  การรักษาแพทย์จะหาสาเหตุโดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกายทั่วไป  รวมถึงการตรวจภายในและการตรวจหามะเร็งปากมดลูกไปพร้อมกัน  ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  ขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยากและไม่เจ็บ การตรวจภายในเป็นประจำทุกปี จะสามารถป้องกันโรคในสตรีหรือรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้เกือบทั้งหมด โดยการตรวจภายในควรเลือกไปตรวจในวันที่ไม่มีประจำเดือน  งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจประมาณ 7 วัน และต้องไม่สวนล้างในช่องคลอดด้วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช