ออกอากาศ : วันที่ 22 มีนาคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เมื่อลูกน้อยไม่กินข้าว
บทคัดย่อ:

เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาลูกไม่ยอมกินข้าว  แต่ละคนก็จะพยายามหาวิธีการหลอกล่อ จูงใจลูกน้อย  บางคนถึงกับใช้การให้รางวัลที่ไม่เหมาะสม เช่น กินข้าวคำ ขนมคำ หรือใช้การลงโทษ ดุว่า  ซึ่งจะได้ผลเพียงชั่วคราวแต่จะก่อให้เกิดปัญหารุนแรงและแก้ไขยากตามมา ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบาย การแก้ไขปัญหาจึงอยากให้เข้าใจถึงสาเหตุก่อน  การที่ลูกไม่กินข้าวส่วนมากเริ่มต้นเกิดจาก  ความวิตกกังวลมากเกินไปของผู้ปกครองกลัวว่าเด็กจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการบังคับให้เด็กกินอาหาร  หรือให้เด็กกินขนมน้ำหวาน ไอศกรีม  ของจุกจิก เพื่อหวังให้ได้อาหารมากขึ้น   ส่งผลให้เด็กไม่รู้สึกหิว เมื่อถึงเวลาอาหาร  และมีทัศนคติไม่ดีต่อการกินอาหาร  เบื่ออาหาร  กิน น้อย และมีการต่อต้าน  ความไม่รู้ทำให้เข้าใจผิดว่า  เด็กอ้วนเป็นเด็กแข็งแรง  น่ารัก  ทำให้มองเด็กที่น้ำหนักปกติว่าเป็นเด็กผอม พ่อแม่มักคิดว่าเด็กตัว เล็กเกินไป  ต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมการกินของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปตาม อายุ  เด็กขวบปีแรกจะกินเก่ง หิวบ่อย  เพราะเป็นช่วงที่ เติบโตรวดเร็ว  แต่เมื่ออายุ 1 ปี จนถึง 10 ปี เด็กจะมีความกระตือรือร้นเรื่องกินลดลง  และจะไม่ค่อยสนใจการกินเหมือนก่อน  จากการศึกษาวิจัยพบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่มักตักอาหารให้ลูกในปริมาณที่มากกว่าที่ลูกต้องการ  ซึ่งจริง ๆ แล้วเด็กจะมีความต้องการอาหาร  แต่ละวันไม่เหมือนกัน และปริมาณอาหารของเด็กแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแม้ว่าจะมีน้ำหนักเท่ากันก็ตาม เมื่อเข้าใจธรรมชาติการกินของเด็ก คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะลดความวิตกกังวลลงได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช