ออกอากาศ : วันที่ 15 มีนาคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เมื่อใจไม่ตรงกับเพศ
บทคัดย่อ:

ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิง ส่วนผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายปัญหานี้เป็นปัญหาเรื่องจิตใจที่มีความต้องการเป็นเพศตรงข้ามกับเพศตัวเอง  มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว  การผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศทำกันมาตั้งแต่สมัยโรมัน   ปัจจุบันการผ่าตัดแปลงเพศแม้สามารถทำได้  แต่ต้องเป็นการรักษาตามขั้นตอน รศ.นพ.อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช  ภาควิชาศัลยศาสตร์  อธิบายว่าผู้ที่มีความต้องการจะเป็นเพศตรงข้ามไปตลอดชีวิต  ต้องมีลักษณะภายนอกที่ตรงกันข้ามกับเพศทางพันธุกรรม  และแต่งตัวเป็นเพศตรงกันข้ามโดยไม่มีอารมณ์ทางเพศมีความรู้สึกเกลียดชังอวัยวะของตัวเองและไม่มีความสุขจากมันไม่มีความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน  การรักษาผู้ที่ไม่ต้องการเพศของตัวเองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน  ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งด้านจิตใจ  สังคม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและรูปลักษณ์ที่แสดงเพศ  การรักษาจะให้ผู้ป่วยลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ามเพื่อยืนยันภาวะนี้  การใช้ฮอร์โมน  การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นเพศตรงกันข้าม  ซึ่งต้องทำการรักษาตามขั้นตอนที่กำหนด  โดยการผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศชายเป็นหญิง  ทำมากกว่าการผ่าตัดแปลงหญิงเป็นชาย แต่การผ่าตัดแปลงอวัยวะ เพศหญิงเป็นชายจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากว่า  การผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศ การรักษานี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช