ออกอากาศ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้ออกกำลังกาย
บทคัดย่อ:

     ความคิดที่ว่าเป็นโรคหัวใจแล้วออกกำลังกายไม่ได้จริง ๆ แล้ว การออกกำลังกายกลับมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  อ.พญ.วิลาวัณย์  ถิระภัทรพงศ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อธิบายว่าปัจจุบันมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการออกกำลังกายให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ  เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ ก็ได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายเช่นกัน  การให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้ออกกำลังกาย  ก็เพื่อลดการดำเนินโรคยืดอายุผู้ป่วยและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยให้แข็งแรง  การออกกำลังกายที่แนะนำ  ได้แก่  การเต้นแอโรบิกเดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ  ปิงปอง  เทนนิส และกอล์ฟ  เป็นต้น
     การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใด ๆ ขอให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบร้อน  เมื่อเริ่มเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก ให้หยุดพัก หลังจากที่เริ่มเคยชินก็ค่อย ๆ เพิ่มเวลาของการออกกำลังกายจนสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนาน อย่างน้อย  15  นาทีขึ้นไปและให้ทำเป็นประจำทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์  ข้อสำคัญ ต้องไม่ลืมเตรียมร่างกายหรืออุ่นเครื่องก่อนออกกำลังกาย และเบาเครื่องหลังออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก และควรทำทุกครั้ง ทั้งนี้ควรให้แพทย์เป็นผู้แนะนำประเภท ความหนักเบา และระยะเวลาของการออกกำลังกาย รวมทั้งกำกับการฟื้นฟูร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายแม้จะมีโรคหัวใจ  ผู้ป่วยก็สามารถจะดำรงชีวิตยืนยาวได้  มาออกกำลังกายกันเถอะ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวคุณเอง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช