ออกอากาศ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: รักอย่างไรไม่เป็นทุกข์
บทคัดย่อ:      ปัจจุบันหญิงชายมักตัดสินปัญหาความรักด้วยความรุนแรง เพื่อไม่ให้ความรักก่อเกิดความทุกข์ จนต้องทำร้ายตัวเราเองและครอบครัว ผศ.พญ.สุทธิพร  เจณณวาสิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   อธิบายว่า รักอย่างไรไม่เป็นทุกข์  ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดหรือมองความรักเป็นอย่างไร  คนเราควรมีความรักที่จะทำให้ตัวเรา และคนที่เรารักมีความสุข  แต่ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเรา ทำให้เป็นทุกข์  ซึ่งทางจิตวิทยามองว่า ความรักที่ดีต่อสุขภาพหรือสุขภาพจิตนั้น  ควรเริ่มจากการรู้จักรักตัวเองเสียก่อน การรักตัวเองไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัว แท้จริงแล้วหากรู้จักรักตัวเองอย่างพอเพียงจะเห็นถึงคุณค่าตัวเอง  ความรู้สึกโหยหาความรักจากผู้อื่นก็จะมีอิทธิพลน้อยลง อยากให้มองความรักว่า  ความรักไม่จำเป็นต้องเกาะติด เมื่อรักกันได้ก็ย่อมเบื่อหน่ายจืดจางได้เช่นกัน  หากต่างฝ่ายรู้จักสร้างความสุขด้วยตัวเองได้  ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพดีขึ้น  การทำให้ความรักมากด้วยความสุขนั้นมีคำแนะนำรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์ ดังนี้
      -  คนเราควรมีความสุขได้ด้วยตนเอง  ควรปรารถนาให้ผู้อื่นเกิดสุขด้วยยินดีเมื่อคนที่เรารักมีความสุข  แม้ว่าเขาจะไม่รักเราแล้วก็ตาม
      -  ลดความคาดหวังหากไม่สมหวังจะได้ไม่ต้องเสียใจมาก
      -  ยอมรับความแตกต่าง   หากอีกฝ่ายคิดไม่เหมือนกัน
      -  ยอมรับความเปลี่ยนแปลง  หากความรักไม่เหมือนเดิม ให้ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
      - ไม่ควรทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ หรือสิ่งที่ตนคิดว่าดีให้คนอื่นเพียงอย่างเดียว
      - มีความเกรงใจและควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
      - พูดจาชื่นชมในสิ่งดีของกันและกัน เป็นอีกหนึ่งวิธีการมอบความรัก
      - หมั่นแสดงออกซึ่งความรักให้กันและกัน
         การจะรักใครควรรักอย่างมีสติ  ไม่ทุ่มเทจนหมดตัว  อย่าปล่อยให้คนเพียงคนเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ยังมีใครอีกหลายคนที่เรารักและรักเรา

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช