ออกอากาศ : วันที่ 25 มกราคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่นอนในโรงพยาบาล
บทคัดย่อ: ผู้สูงอายุที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  หากร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหว อาจส่งผลต่อสุขภาพ  ทำให้ต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้สูงอายุ รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อธิบายว่าจากสภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะโรครุมเร้าเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  ทำให้ประสบปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อยคือ  เกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบบางรายคิดไปเองว่าขาไม่มีแรงทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อเลยสักนิด  ผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาด้านการทรงตัว  ทำให้ไม่อยากเดินส่งผลให้กล้ามเนื้อลีบ ข้อติด  บางรายแพทย์จำกัดการเคลื่อนไหวเนื่องจากกังวลว่าผู้ป่วยจะล้ม เกิดกระดูกหักได้  อีกปัญหาคือ การไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุหมดกำลังใจที่จะต่อสู้  ไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้น  บางรายไม่ให้ความร่วมมือ  อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่โรงพยาบาล  กังวลเรื่องค่ารักษา และกลัวญาติจะทิ้ง ความเชื่อผิด ๆ ที่คิดว่าควรให้ผู้สูงอายุนอนพักผ่อนมาก ๆ จะได้มีแรงหรือการออกกำลังกาย อาจจะทำให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการแย่ลง แท้จริงแล้วภาวะนอนนาน  หรือการจำกัดการเคลื่อนไหว  ยิ่งส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนั้นแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ต้องให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้และให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเร็ว วิธีการ คือ จับให้นั่งยืน หรือเดิน  และฝึกกำลังกล้ามเนื้อโดยผ่านการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยตรง  ทั้งนี้ผู้สูงอายุต้องให้ความร่วมมือและต้องมีกำลังใจเข้มแข็ง  พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช