ออกอากาศ : วันที่ 18 มกราคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
บทคัดย่อ: ที่มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด  เป็นสัญญาณอันตรายที่คุณผู้หญิงควรรู้ รศ.นพ.พีรพงศ์  อินทศร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า  โดยปกติเลือดที่ออกจากช่องคลอดของผู้หญิงคือ เลือดประจำเดือนที่จะมาทุก ๆ  21- 35  วัน  การเกิดประจำเดือนแต่ละครั้งจะไม่เกิน 7 วัน ผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 12 - 13 ปี และเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเมื่ออายุ 45 ถึง 55 ปี  เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแท้ง ท้องนอกมดลูก หรือกินยาบางอย่างที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศหญิง และในผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน จะมีภาวะฮอร์โมนแปรปรวน  ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดออกผิดปกติได้หรือเกิดการติดเชื้อบริเวณ ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งจะทำให้เกิดแผลมีเลือดออกได้  และที่น่ากลัวที่สุดคือ  เกิดจากมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ สตรี การสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติที่บ่งชี้ได้ว่าอาจเกิดจากมะเร็งให้สังเกตดูว่า มีเลือดออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอย เช่น มีเลือดออกทุกวันหรือวันเว้นวัน  มีประจำเดือนมาถี่กว่าทุก ๆ 21 วัน หรือมีเลือดออกนอกรอบประจำเดือนเลือดที่ออกมีปริมาณมากกว่าปกติ และเป็นก้อนมีเลือดออก หลังมีเพศสัมพันธ์ หรือหมดประจำเดือนไปนานมากแล้ว แต่กลับมีเลือดออกจากช่องคลอดอีก  การรักษาแพทย์จะหาสาเหตุโดยการซักประวัติ  ตรวจ  ร่างกายทั่วไปรวมถึงการตรวจภายในและการตรวจหามะเร็งปากมดลูกไปพร้อมกัน  ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  ขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก และไม่เจ็บการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี จะสามารถป้องกันโรคในสตรีหรือรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้เกือบทั้งหมด โดยการตรวจภายในควรเลือกไปตรวจในวันที่ไม่มีประจำเดือน  งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจประมาณ 7 วันและต้องไม่สวนล้างในช่องคลอดด้วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช