ออกอากาศ : วันที่ 28 ธันวาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเรื้อรังที่ต้องดูแล
บทคัดย่อ:

     ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ทั่วโลก ราว 10 -15  ล้านคน และในจำนวนนี้  5 ล้านคนเสียชีวิต และอีก 5 ล้านคนกลายเป็นคนพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาตอย่างถาวร อ.นพ.ยงชัย  นิละนนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า  อัมพฤกษ์ อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หลอดเลือดสมองตีบ และหลอดเลือดสมองแตกหลอดเลือดสมองตีบนั้นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบ หรืออุดตัน  ทำให้สมองขาดเลือด  ซึ่งพบได้ประมาณ 70-80% ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้หลอดเลือดสมองเกิดการตีบหรืออุดตัน ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ ภาวะหัวใจวาย  และขาดการออกกำลังกาย   นอกจากนั้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเลือดบางชนิด เช่น ภาวะเลือดข้น เกร็ดเลือดสูง  เม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ ก็มีความ     เสี่ยงสูงที่จะทำให้สมองขาดเลือดเกิดอัมพาตได้ 
      สำหรับโรคหลอดเลือดสมองแตก  เลือดที่ออกจะเบียดดันเนื้อ สมองส่วนดี  ทำให้เซลล์สมองทำงานผิดปกติ  เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมาภาวะนี้มักสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง  ความเครียด และการดื่ม แอลกอฮอล์ รวมถึงการใส่สารกระตุ้นหัวใจบางชนิด  อาการของโรคหลอดเลือดสมอง  สามารถสังเกตได้ผู้ป่วยจะมีอาการชา  แขนขา ใบหน้าอ่อนแรง  ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัว  มองไม่เห็น  การพูดลำบาก หรือพูดไม่ได้มีการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุ  มีอาการมึนงง  เดินไม่มั่นคงโดยอาการดังกล่าวจะเป็นทันทีสำหรับการรักษา  ในระยะเฉียบพลัน ได้แก่  การให้ยาสลายลิ่มเลือดภายใน 3 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ การให้ยาแอสไพรินภายใน 48 ชั่วโมง  การรับตัวผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน  กรณีที่มีการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดแดงใหญ่ในสมอง  อาจต้องทำการผ่าตัด  ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเร็วมีโอกาสจะหายใกล้เคียงปกติ

 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช