ออกอากาศ : วันที่ 21 ธันวาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ปรับพฤติกรรมเด็กยากจริงหรือ
บทคัดย่อ:

     การเลี้ยงดูเด็กวัย 2 – 5 ขวบที่กำลังซน  จนดูเหมือนดื้อ  ผู้เป็นพ่อแม่จะมีวิธีรับมือกับเจ้าตัวน้อยอย่างไร อ.พญ.จริยา  ทะรักษา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  อธิบายว่า การปรับพฤติกรรมเด็กจะประสบผลสำเร็จได้พ่อแม่ควรมีความเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็ก  เด็กเมื่อเติบโตเข้าสู่ปีที่สอง จะมีความเป็นตัวของตัวเองต้องการอิสระ  ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ เอาแต่ใจตัวเอง  ดังนั้นผู้เลี้ยงดูจึงไม่ควรคาดหวังกับเด็กมากไป  ควรมีความยืดหยุ่นบ้าง  เด็กแต่ละคนจะมีนิสัย  หรือพื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกัน  บางคนเรียบร้อย  บางคนซน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด  ผู้เลี้ยงดูควรต้องเข้าใจและปรับทัศนคติต่อเด็ก  เลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสม  การเลี้ยงดูเด็กจำเป็นต้องสำรวจสิ่งแวดล้อมด้วยว่ามีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นหรือส่งผลต่อพฤติกรรมหรือไม่  ต้องเข้าใจว่า  เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้  หากมีการสอน  ฝึกเด็กอย่างสม่ำเสมอ เด็กจะปฏิบัติได้ในที่สุด  เมื่อพ่อแม่มีความเข้าใจ  หากเด็กชอบปีนป่าย  สำรวจสิ่งของ  ควรปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย  จัดตารางการกิน นอนให้เป็นเวลา  จะช่วยให้เด็กปรับตัวง่ายขึ้น  ใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ  เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ  ชี้แนะโดยการสอนเด็กให้รู้ว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้  เด็กวัยนี้ชอบเลียแบบพฤติกรรม  ผู้ใหญ่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็ก  และการลงโทษจะใช้ก็ต่อเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง จำเป็นต้องหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีแต่ไม่ควรใช้บ่อย  เพราะจะทำให้เสียความสัมพันธ์ต่อกันได้  สิ่งสำคัญคือ  การให้ความรัก  ความเมตตา ปฏิบัติต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอด้วยท่าทีที่หนักแน่นจริงจัง  รู้วิธีการที่จะสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะการพูดคำชมเชย  การโอบกอด ลูบศีรษะ  เป็นต้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช