ออกอากาศ : วันที่ 5 ตุลาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มะเร็งตับ...ป้องกันได้
บทคัดย่อ: ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่สลับซับซ้อน  ถ้าตับบกพร่องจะส่งผลให้เป็นมะเร็งตับได้ รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี  ภาควิชาอายุรศาสตร์  อธิบายว่าการเกิดมะเร็งตับ จะขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดของเซลล์ต้นตอ เช่น มะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้  มักเกิดกับคนที่อยู่ทางภาคอีสานที่รับประทานอาหารดิบ ๆ และมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับซึ่งมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุ เช่น ไวรัสตับอักเสบบีและซี หากเป็นเรื้อรังมีอัตราเกิดมะเร็งตับสูง  และภาวะตับแข็งที่เกิดจากการดื่มสุรา  และปัจจัยเสริมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับเร็วขึ้น เนื่องจากการได้รับสารอะฟลาท็อกซิน(Aflatoxin)จากอาหารพวกถั่วลิสงหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา ผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี หรือผู้ที่เป็นตับแข็งเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ  ควรมารับการตรวจทุก ๆ 6 – 12 เดือน  ถ้าตรวจพบโรคมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นมีโอกาสรักษาให้หายได้ แต่ส่วนมากมักตรวจพบมะเร็งตับเมื่อมีขนาดใหญ่แล้ว  เนื่องจากโรคมะเร็งตับจะไม่แสดงอาการ และถ้ามีอาการน้ำหนักลด เบื่ออาหาร จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้องตลอดเวลา ท้องบวมขึ้น หายใจลำบาก ตัวเหลือง ตาเหลือง คลำได้ก้อนที่บริเวณตับ  ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้ ปัจจุบันมีการฉีดไวรัสตับอักเสบบีให้กับทารกตั้งแต่แรกเกิด ทำให้จำนวนผู้เป็นมะเร็งตับจากไวรัสบีลดลง ส่วนผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบซียังไม่มีวัคซีนต้องรักษาตามอาการ และระวังอย่าให้เกิดโรคมะเร็งตับ       

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช