ออกอากาศ : วันที่ 28 กันยายน 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มะเร็งลำไส้ใหญ่
บทคัดย่อ: พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในยุคปัจจุบันที่นิยมรับประทานเนื้อสัตว์มากกว่าการรับประทานผัก การไม่ออกกำลังกาย และการขับถ่ายไม่เป็นเวลา  อาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยไม่รู้ตัว  อ.นพ.วรมินทร์  เหรียญสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ อธิบายว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่  นับเป็นภัยเงียบที่คุกคามผู้ป่วย เพราะในระยะแรกของโรคจะไม่สามารถทราบได้ เนื่องจากไม่มีอาการบ่งบอก  อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ การถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ เช่น ถ่ายอุจจาระมีมูกหรือมีเลือดปน อุจจาระลำเล็กลง ท้องผูกสลับท้องเสีย  เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  ผู้ที่มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว มีประวัติเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังบางชนิดก่อนที่จะเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้น      ความผิดปกติจะเริ่มจากการมีติ่งเนื้องอกขึ้นมาก่อน  ซึ่งจะสามารถตรวจพบและตัดออกด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่การรักษาสามารถทำได้โดยการผ่าตัด  โดยในปัจจุบันสามารถผ่าตัดโดยใช้กล้องซึ่งแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลงมากนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องให้การรักษาเสริมด้วยการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงถึงแม้มะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นโรคที่ร้ายแรง แต่ถ้าตรวจพบในระยะแรก  สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงควรมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจคัดกรอง เช่น การส่องกล้องลำไส้ใหญ่  การป้องกันที่คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเป็นประจำ เช่น ผักและผลไม้   จะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช