ออกอากาศ : วันที่ 3 สิงหาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มะเร็งผิวหนัง
บทคัดย่อ:

        ผิวหนัง เป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอก ปกคลุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่เผชิญกับภยันตรายจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าอวัยวะอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง  รศ.พญ.วรัญญา  บุญชัย  ภาควิชาตจวิทยา  อธิบายว่า  มะเร็งผิวหนังที่พบบ่อยในคนไทย ได้แก่ มะเร็งที่กำเนิดจากชั้นหนังกำพร้า ส่วนมะเร็งผิวหนังที่เกิดจากเซลล์เม็ดสี หรือกลายจากไฝนั้นพบน้อยมากการที่ผิวหนังจะเกิดโรคมะเร็งได้ มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ เช่น ผิวหนังได้รับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆ ผู้ที่ต้องทำงานกลางแดด  เล่นกีฬากลางแจ้ง ชอบอาบแดดจึงมีความเสี่ยงสูงที่ผิวหนังจะเกิดโรคมะเร็ง  สารหนูพบแฝงอยู่ในยาจีน ยาไทย น้ำบ่อจากธรรมชาติ หากได้รับสะสมเรื้อรังจะมีผลทำให้เป็นโรคมะเร็งผิวหนังและมะเร็งอื่นๆ ได้  การฉายแสงรังสีรักษาโรคมะเร็งอื่น ๆ แผลเรื้อรัง แผลเป็นที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก  การสูบบุหรี่ดื่มเหล้า กินหมาก มีผลทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เช่นกัน นอกจากนี้มะเร็งผิวหนัง ยังพบได้ในโรคกรรมพันธุ์บางชนิด ผิวหนังบริเวณที่เป็นได้แก่ ใบหน้า แขน ขา ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและลำตัว เมื่อรู้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เราจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยดังกล่าว ส่วนอาการที่จะบอกให้รู้ว่าอาจเป็นมะเร็งผิวหนัง ขอให้สังเกต ดังนี้  มีไฝหรือปานที่โตเร็ว รูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมมีอาการคัน แตกเป็นแผล และมีเลือดออก การวินิจฉัยโรค ต้องมาพบแพทย์ เพื่อทำการตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่สงสัย ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  การรักษามีหลายวิธีขึ้นกับชนิดของมะเร็งผิวหนังหลักสำคัญ คือ การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก แต่จะใช้วิธีผ่าตัดแบบใดขึ้นกับตำแหน่งของรอยโรคและขนาด เช่น การผ่าตัดด้วยวิธีพิเศษ Moh surgery หรือแสงเลเซอร์ การจี้ด้วยความเย็น หรือจี้ด้วยไฟฟ้า บางรายอาจต้องใช้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงรังสีร่วมด้วย  การพยากรณ์โรคขึ้นกับชนิด และระยะของมะเร็งผิวหนัง  ส่วนใหญ่มะเร็งผิวหนังชนิดที่พบในคนไทยมักไม่รุนแรงแต่ถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังที่เกิดจากเม็ดสีจากไฝรักษายากกว่า แต่ก็พบได้น้อย  มะเร็งผิวหนัง หากตรวจพบตั้งแต่แรก สามารถรักษาหายขาดได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช