ออกอากาศ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อุจจาระร่วง
บทคัดย่อ:           ในอดีต โรคท้องร่วงถือเป็นโรคระบาดที่รุนแรงและรวดเร็วจนถึงขั้นเสียชีวิต แต่ในปัจจุบันได้ลดความรุนแรงลง เพราะมีระบบสุขาภิบาลที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตามยังพบการติดเชื้ออยู่ อ.นพ.สมบูรณ์  อินทลาภาพร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิบายว่า โรคท้องร่วง อาจเรียกได้หลายอย่าง ตั้งแต่ท้องร่วง ท้องเสีย หรือท้องเดิน หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายเหลวมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว  ปกติทารกที่กินนมแม่ปกติอาจมีถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยครั้งได้  ไม่ถือว่าเป็นอาการของท้องเดิน แต่ถ้าถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากและบ่อยครั้งกว่าที่เคยเป็นถือว่าผิดปกติ
         โรคอุจจาระร่วง มักเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือพิษของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม  ทำให้เกิดอาการท้องเดิน ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและมักจะหายได้เองใน 1-2 วัน และมักไม่เกิน 1- 2  สัปดาห์ ส่วนน้อยอาจมีอาการรุนแรง มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  นอกจากอาการถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายเหลว หรือถ่ายมีมูกเลือดปนแล้ว อาจมีอาการไข้ ปวดท้อง อาเจียนร่วมด้วย ซึ่งถ้าร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่มาก  หากได้รับสารน้ำไม่ทันจะทำให้ช็อก เสียชีวิตได้  ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ  ได้แก่ การรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสารพิษเข้าไป  โดยเฉพาะอาหารที่มีแมลงวันตอม  อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ   และอาหารกระป๋องที่หมดอายุแล้ว การแพ้หรือไวต่ออาหารบางชนิด  เช่น อาหารทะเล  ก็ทำให้เกิดอาการได้ หรือการรับประทานยาระบาย ยาลดกรด ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งสารเคมีหรือพืชที่เป็นพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง  เห็ดพิษ จะทำให้เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน ร่วมกับปวดท้องรุนแรงได้ 
          การรักษาไม่ให้เกิดอาการอุจจาระร่วงนั้น ทำได้โดยการรับประทานอาหารที่ปรุกสุกใหม่ ๆ  ดื่มน้ำสะอาดที่ผ่านการต้ม หรือฆ่าเชื้อล้างมือและภาชนะให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร อีกทั้งกำจัดแมลงวัน อันเป็นแหล่งระบาดของโรค 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช