ออกอากาศ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มะเร็งในเด็ก
บทคัดย่อ:          มะเร็งไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้น  แต่กับเด็กตัวเล็ก ๆ ที่ไร้เดียงสาก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกัน ผศ.พญ. กลีบสไบ  สรรพกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่า  เด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง  แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน เป็นโรคที่ป้องกันไม่ได้ และมิได้เกิดจากการเลี้ยงดูไม่ดี  แต่จากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่อาจทำให้เด็กมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้ เช่น เด็กที่ได้รับสารรังสีจำนวนมากตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรืออายุน้อย  เด็กที่ได้สัมผัสกับสารเคมีพวกสารเบนซิน  ยาฆ่าแมลงปริมาณมากเป็นเวลานาน  เด็กที่มีโรคทางพันธุกรรมบางชนิด  เช่น กลุ่มอาการดาวน์จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้มากกว่าเด็กปกติ  โรคมะเร็งในเด็กบางชนิดมีความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องใน การเกิดโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งของจอตาที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ในผู้ป่วยบางราย และในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายคน  เด็กในครอบครัวนั้นอาจมีโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งได้มากขึ้น จึงควรได้รับ การตรวจสุขภาพเป็นระยะ ๆ  มะเร็งในเด็กที่พบบ่อยคือ มะเร็งเม็ดเลือด ขาวชนิดเฉียบพลัน รองลงมาคือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  อาการต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นอาการนำของโรคมะเร็งในเด็ก เช่น มีไข้  มีจุดเลือดออกตามตัว  หรือเลือดออกผิดปกติ  เนื่องจากมีเซลล์มะเร็งเข้าไปแทนที่ในไขกระดูกทำให้ ไขกระดูกไม่สามารถทำงานในการสร้างเม็ดเลือดได้ตามปกติ  พบก้อน ตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่ายกายในช่องท้อง แขน ขา ตับ ม้ามโต  ต่อมน้ำเหลืองโต มีอาการปวดกระดูกปวดข้อ  เบื่ออาหาร  น้ำหนักลด  แขนขาอ่อนแรงหรือเกิดอาการชักได้  เด็กที่มีอาการเหล่านี้ควรพามาให้แพทย์  ตรวจทันที  ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าขึ้นมาก  มีการคิดค้นวิธีการรักษาและพัฒนายาตัวใหม่ ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะช่วยในการวินิจฉัย  และตรวจติดตามเพื่อให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น  สำหรับเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งถ้าได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วมีโอกาสหายได้ เด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและครอบครัว ขอให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรค เพราะสภาพจิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้การรักษาได้ผลมากขึ้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช