ออกอากาศ : วันที่ 8 มิถุนายน 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: แพทย์แผนไทยประยุกต์
บทคัดย่อ:      ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้น และได้มีการให้บริการผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล อ.สร้อยศรี  เอี่ยมพรชัย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อธิบายว่า  แพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นแพทย์แผนไทยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นบุคลากรที่มีความรู้ทั้งทางการแพทย์แผนไทยและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  ซึ่งจะช่วยพัฒนาการแพทย์แผนไทยยั่งยืนต่อไปได้บนพื้นฐานวิชาการ  การรักษาของแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้หลักการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยคัดกรองโรคที่ร้ายแรงหรือมีความเสี่ยงที่ต้องประสานงานในการดูแลรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
     งานที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบคลุมงานเวชกรรมแผนไทย ซึ่งเป็นการตรวจ วินิจฉัยและการรักษาตามคัมภีร์ไทย นอกจากการให้คำแนะนำแล้ว อาจมีความจำเป็นต้องได้รับยา แพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะปรุงหรือจ่ายยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการหรือโรคที่เป็น หรือในบางโรคอาจจำเป็นต้องทำหัตถการเพื่อการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพด้วยการนวดไทย การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร เป็นต้น  การนวดไทยที่คลินิกอายุรเวทฯ ศิริราช เป็นการนวดไทยแบบราชสำนัก กล่าวคือ เป็นการนวดที่ใช้นิ้วหัวแม่มือและมือ นวดตามแนวเส้นและตำแหน่งตามที่กำหนด ใช้เพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท เช่น โรคข้อไหล่ติด อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น สามารถช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและการทำงานของระบบประสาท ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น
     สำหรับยาสมุนไพรที่ใช้เพื่อการรักษานั้น มีทั้งที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว หรือที่ปรุงเป็นยาตำรับจากสมุนไพรหลายชนิด ผู้ที่จะใช้ยาจากสมุนไพรควรได้รับการตรวจและวินิจฉัยโรคจากแพทย์แผนไทยก่อน  ยกเว้นเป็นโรคหรืออาการที่บรรเทาได้ด้วยยาจากสมุนไพรที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน       

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช