ออกอากาศ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: พิชิตอ้วน พิชิตพุง
บทคัดย่อ: โรคอ้วนและอ้วนลงพุง เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ  เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากความอ้วนและการสะสมของไขมัน ศ.พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า วิธีการที่เหมาะสมคือ การปรับพฤติกรรมการดรงชีวิตประจำวันเพื่อพิชิตอ้วนและพิชิตพุง ดังนี้คือ หลัก 3 อ ประกอบด้วย อ ที่ 1 ได้แก่ อาหารโดยการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ คือปริมาณพอเหมาะ แนะนำให้ใช้วิธี 3 เพิ่ม 3 ลด 3 งด คือ 3 เพิ่ม  เพิ่มการบริโภคปลา ผัก และเต้าหู้ให้พอเพียง 3 ลด  คือลดการบริโภคแป้ง ข้าว ผลไม้รสหวาน  และ 3 งด คือ งดน้ำหวานและขนมหวาน ของทอดของมัน และของเค็ม ส่วน อ ที่ 2 คือ ออกกำลังกายทุกวันเป็นการช่วยเผาผลาญพลังงาน ถ้าใช้พลังงานมากกว่าที่รับประทานเข้าไป น้ำหนักจะลดลง โดยร่างกายจะดึงพลังงานสะสมในไขมันออกมาใช้แนะนำให้ออกกำลังกายระดับ ปานกลางประมาณวันละ 30-60  นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน  เช่น การเดินเร็วเพียงวันละ 1 ชั่วโมง จะช่วยลดน้ำหนักตัวหรือลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนได้ อ ที่ 3  คืออารมณ์  การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกโดยการใช้หลัก สกัด คือพยายามหลีกเลี่ยงการไปศูนย์อาหาร เพื่อจะได้ไม่กระตุ้นให้หิวหรืออยากสะกด เมื่อเห็นอาหารพยายามสะกดอารมณ์ตัวเองไม่ให้อยากลอง หรือรับประทานมากเกินไป ต้องมีสติในการรับประทานอาหาร และนึกไว้เสมอว่าถ้ารับประทานมากจะทำให้เราอ้วน และอีก 1 อย่างคือ สะกิด โดยให้คนรอบข้างช่วยเป็นกำลังใจในขณะลดน้ำหนัก  สะกิดเตือนไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไป  สำหรับผู้ที่ลดน้ำหนักโดยการกินยา หรือการอดอาหารหรือการรับประทานอาหารเสริม เพราะอาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพจากการลดน้ำหนักตัวเร็วมากเกินไปและอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ หรือมีปฏิกิริยาโยโย่ (การกระเด้งกลับของน้ำหนักตัว) คือ น้ำหนักตัวจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากหยุดรับประทานยา การรักษาโรคอ้วนจะใช้การลดน้ำหนักให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปและทำอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคอ้วน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช