ออกอากาศ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เด็กติดเกม
บทคัดย่อ:

      ปัญหาเด็กติดเกมเป็นปัญหาใหญ่ของพ่อแม่หลาย ๆ คน เนื่องจากเด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำหนด  ผศ.นพ.ชาญวิทย์   พรนภดล  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อธิบายว่า สาเหตุที่ทำให้เด็กติดเกม อาจมาจากหลาย ๆ สาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ การเลี้ยงดูในครอบครัว มักพบบ่อยในครอบครัวที่เลี้ยงเด็กโดยไม่ฝึกวินัยให้เด็ก ตามใจเด็ก ขาดกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ทำให้เด็กเกิดความเหงา เบื่อหน่าย จึงหากิจกรรมอื่นทำเพื่อให้ตัวเองสนุก พ่อแม่อาจไม่มีเวลาดูแล เด็กจึงใช้เกมเสมือนพี่เลี้ยงดูแลแทน หรือปัญหาในตัวเด็กเอง เช่น เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ และ สังคมเข้ากับเพื่อนไม่ได้  วิธีที่ป้องกันทำได้โดย คุยกับเด็กก่อนซื้อเกม หรือก่อนอนุญาตให้เด็กเล่นว่า จะให้เล่นได้ในวันใดบ้าง เล่นครั้งละไม่เกินกี่ชั่วโมง ก่อนเล่นต้องทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบ้าง หากไม่รักษากติกา เด็กจะต้องถูกทำโทษอย่างไร วางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นในสถานที่โล่งเพื่อผู้ปกครองติดตามเฝ้าดูได้ เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเก็บตัว และแอบเล่นคนเดียว สอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม  สำหรับวิธีแก้ไขอาจทำได้ โดย การให้เวลากับเด็กมากขึ้น หรือหากิจกรรมอื่นทำร่วมกัน ในรายที่ติดมากจริง ๆ และเด็กต่อต้านรุนแรงที่จะเลิกในระยะแรกพ่อแม่ควรร่วมเล่นเกมกับเด็ก ทำความรู้จักกับเกมที่เด็กชอบเล่น เมื่อสัมพันธภาพเด็กเริ่มดีขึ้น  พ่อแม่จึงค่อย ๆ ดึงเด็กให้มาสนใจกิจกรรมอื่นทีละน้อย  หากวิธีการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผล ควรพาเด็กมาพบจิตแพทย์เด็กเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช