ออกอากาศ : วันที่ 27 เมษายน 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ช่วงตั้งครรภ์
บทคัดย่อ:      การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยคุณแม่ทราบถึงความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์ รศ.พญ.สายฝน  ชวาลไพบูลย์  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  อธิบายว่า  การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการตรวจเลือดคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรก ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวดน์เพื่อวัดความหนาของผิวหนังบริเวณต้นคอทารกในครรภ์  ซึ่งให้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง  คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถตรวจคัดกรองทารกดาวน์ได้ในช่วงอายุครรภ์ 10 – 14  สัปดาห์  หากเลยไปในช่วงอายุครรภ์ 14 -18 สัปดาห์ คุณแม่สามารถรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองในไตรมาสที่สองแทนได้  การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มดาวน์ที่ให้ผลเป็นบวกแสดงว่าคุณแม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกดาวน์สูงกว่า 1 ใน 200  ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติต่อโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลตรวจคัดกรองจะเป็นบวกก็ไม่ได้หมายความว่าจะคลอดทารกออกมาเป็นเด็กดาวน์  แต่หมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ทารกดาวน์สูงกว่าปกติ  การตรวจคัดกรองที่ให้ผลเป็นลบถือว่าเป็นผลการตรวจที่ปกติ มีความเสี่ยงต่ำกว่า 1 ใน 200 จึงไม่มีความจำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำหรือตรวจเนื้อรก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทารกไม่มีโอกาสเป็นเด็กดาวน์เพียงแต่บอกว่ามีโอกาสเกิดน้อยมาก  การตรวจคัดกรองจะคำนวณความเสี่ยงของการเกิดทารกดาวน์โดยอาศัยข้อมูลอายุของคุณแม่ ซึ่งส่วนใหญ่ผลการตรวจคุณแม่ที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกดาวน์สูงกว่าคุณแม่ที่อายุน้อย เช่น  คุณแม่ที่อายุ 40 - 44 ปี  มีโอกาสที่จะได้ผลเป็นบวก คือความเสี่ยงต่อทารกดาวน์ 1 ใน 3 คน  คุณแม่อายุ 35 – 39 ปี มีความเสี่ยง 1 ใน 9 คน  แต่ถ้าคุณแม่อายุ 25 – 29 ปีมีความเสี่ยง  1 ใน 40 คน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าคุณแม่ที่อายุมากหรือคุณแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป  แพทย์จะแนะนำให้เจาะตรวจน้ำคร่ำแทนการตรวจคัดกรองเลือด แต่ถ้าคุณแม่อยากตรวจเลือดก่อนก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรจากการเจาะตรวจน้ำคร่ำ ดังนั้นเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์คุณแม่ควรรีบไปฝากครรภ์กับสูติแพทย์ทันทีเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำและการดูแลครรภ์อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไปตลอดการตั้งครรภ์  ไม่ว่าผลการตรวจคัดกรองกลุ่มทารกดาวน์ซินโดรมจะออกมาอย่างไร  แพทย์จะให้คำแนะนำกับคู่สามีภรรยา  เพื่อให้ตัดสินใจร่วมกัน และต้องเป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกันทั้ง 2 ฝ่าย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช