ออกอากาศ : วันที่ 30 มีนาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
บทคัดย่อ:      การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  กำลังได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับคุณผู้หญิงทุกคน  เพราะถือเป็นโรคใกล้ตัวที่เป็นกันมาก  และการนำวัคซีนมาใช้ก็มีคำถามมากมาย  รศ.นพ.มงคล  เบญจาภิบาล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนับเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่สำคัญในการป้องกันโรค ซึ่งแต่เดิมเรามักคำนึงถึงการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นหลัก  หลังจากเริ่มมีการใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับวัคซีนนี้ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบที่หลายคนสงสัย

1. การฉีดวัคซีนควรฉีดในช่วงอายุ 9-26 ปี โดยฉีดทั้งหมด 3 เข็มในระยะเวลา 6 เดือน  วัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าฉีดในหญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์  ในหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แต่ยังไม่มีการติดเชื้อเอชพีวีก็ยังได้ประโยชน์ในการฉีดวัคซีนนี้ สำหรับหญิงที่มีเพศสัมพันธ์และมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชพีวี เช่น มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม เปลี่ยนคู่นอนหลายคน ประสิทธิภาพของวัคซีนนี้จะด้อยลงไป 

2. ขณะนี้กำลังมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 26 ปีจนถึงอายุ 55 ปี ว่าจะสามารถครอบคลุมถึงหรือไม่ดังนั้นประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในหญิงที่มีอายุมากคงต้องรอคำตอบจากข้อมูลดังกล่าวในอนาคตอันใกล้

3. เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แต่ถ้าตั้งครรภ์ขณะที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบให้เลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มต่อไปออกไปก่อนจนกว่าจะคลอดบุตรแล้วกลับมาฉีดวัคซีนต่อโดยไม่ต้องเริ่มใหม่

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช