ออกอากาศ : วันที่ 23 มีนาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
บทคัดย่อ:      เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส  หรือเรียกย่อว่า เอชพีวี (HPV) ซึ่งสามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์  ปัจจุบันมีข่าวดีสำหรับคุณผู้หญิง เนื่องจากสามารถผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้แล้ว รศ.นพ.มงคล  เบญจาภิบาล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  อธิบายว่า  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกผลิตโดยการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นเปลือกหุ้มของตัวไวรัสซึ่งมีโครงสร้างทุกอย่างเหมือนตัวเชื้อเอชพีวีต้นแบบเพียงแต่ไม่มี   DNA  ที่ก่อมะเร็ง โดยวัคซีนนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันการก่อตัวของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วงอายุ 9-26 ปี  และประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงสุดเมื่อฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน  สำหรับสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้ติดเชื้อเอชพีวีก็ยังได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีน  การฉีดวัคซีนชนิดนี้จะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ในระยะเวลา  6  เดือน  ขณะนี้วัคซีนนี้มีจำหน่ายในโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน  ในโรงพยาบาลศิริราชมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไว้บริการคุณผู้หญิงทั้งหลาย

      อย่างไรก็ดีการฉีดวัคซีนนี้สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้  ร้อยละ 70  แม้ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ร้อยละ 30  ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณผู้หญิงทุกคนรับการตรวจภายในประจำปีเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช