ออกอากาศ : วันที่ 16 มีนาคม 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคมะเร็งปากมดลูก
บทคัดย่อ:       มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทย  ซึ่งปัจจุบันพบในช่วงอายุที่น้อยลง และที่สำคัญผู้หญิงส่วนมากมักปฏิเสธ การตรวจภายในเพราะอายและกลัว   จึงละเลยการตรวจปากมะเร็งปากมดลูก  รศ.นพ.มงคล  เบญจาภิบาล  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า  มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทย   แต่ละปีจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่า 2,600 ราย หรือแต่ละวันจะมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 7 ราย  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส  หรือเรียก ย่อว่า เอชพีวี (HPV)  เชื้อนี้สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ดังนั้น มะเร็งปากมดลูกจึงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกมักพบในผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การมี เพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย ๆ หรือเปลี่ยนคู่นอนหลายคน

     มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ  อาจตรวจพบจากการ ตรวจภายในประจำปี  ในรายที่มีเลือดออกหรือตกขาวผิดปกติมักพบว่า  มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว  แนวทางการรักษามะเร็งปากมดลูกใน ปัจจุบัน ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกมักรักษาด้วยการผ่าตัด แต่ถ้าเป็นระยะ ลุกลามต้องรักษาด้วยรังสีรักษาในระยะหลายปีที่ผ่านมา มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการตรวจภายในประจำปี หรือที่เรียกติดปากว่า “การตรวจแป๊ป  สเมียร์” ซึ่งเป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติของปากมดลูก  เมื่อพบเซลล์ผิดปกติ แพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องตรวจปากมดลูกและให้การรักษา  วิธีนี้เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้เซลล์ผิดปกติกลายไปเป็นมะเร็งปากมดลูกวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ คุณผู้หญิงควรหมั่นดูแลสุขภาพและตรวจภายในประจำปี เพื่อจะได้ตรวจพบความผิดปกติของปากมดลูกตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ การตรวจพบเมื่อโรคลุกลามมากแล้วมักมีผลการรักษาที่ไม่ดี และมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้ ปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่กระจาย และช่วยป้องกันการเกิดโรคได้แล้ว

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช