ออกอากาศ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การปลูกถ่ายไตในเด็ก
บทคัดย่อ:        ภาวะไตวายเรื้อรัง คือการที่ไตทำงานผิดปกติอย่างมากจนไม่สามารถรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายได้ จึงเริ่มมีการสะสมของสารพิษในร่างกาย การรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไต เพราะจะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  อธิบายว่า ขั้นตอนแรกของการรักษาแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังหรือไม่ จากนั้นจะเริ่มวางแผนการรักษาที่เหมาะสม หากจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต แพทย์จะพิจารณาหาไตที่จะนำมาปลูกถ่าย หลังจากปลูกถ่ายไตแล้วผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก  สำหรับเด็กการปลูกถ่ายไตนั้นจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ มากกว่าผู้ใหญ่ ในเด็กไตที่ทำการปลูกถ่ายจะมีระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่งในเด็กเล็กอาจจะต้องมีการปลูกถ่ายไตซ้ำอีกครั้ง  เด็กที่จะปลูกถ่ายไตต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีหรือมีน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม เพราะจะมีปัญหาเรื่องการผ่าตัด หรือการปรับยาระหว่างที่ทำการรักษา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กจะมีการขับยามากกว่าผู้ใหญ่ ทำให้แพทย์รักษาระดับยาที่ให้ได้ยากขึ้น รวมถึงเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์ บางครั้งจะมีการต่อต้านหรือเบื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง ทำให้รับประทานยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไตถูกทำลายแต่อย่างไรก็ตามหลังจากการปลูกถ่ายไตในเด็กได้สำเร็จมาแล้วกว่า 10 ราย พบว่า ผู้ป่วยที่ได้ทำการปลูกถ่ายไปแล้วนั้นยังมีชีวิตและมีสุขภาพแข็งแรง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช