ออกอากาศ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคหืด
บทคัดย่อ:      ด้วยสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนเรามักป่วยเป็นโรคหืด ซึ่งโรคนี้จะรักษาได้อย่างไรบ้าง ผศ.นพ.กิตติพงศ์   มณีสุวรรณโชติ   ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า   โรคหืด เป็นภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเหนื่อย หายใจมีเสียงวี้ด ไอและแน่นหน้าอก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืด  การเกิดโรคหืดยังไม่มีการค้นพบสาเหตุที่แท้จริง แต่เชื่อกันว่าเป็นผลประกอบกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพื้นฐานภาวะภูมิแพ้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม โดยการค้นหา ควบคุมและหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ นับเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาโรคหืด เช่น สิ่งกระตุ้นในอาคารบ้านเรือน ซึ่งได้แก่ มลภาวะ ละอองเกสรพืช ควันบุหรี่ สารเคมีในอาหาร สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  ตลอดจนสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ได้แก่ ไข้หวัดหรือยาบางอย่าง เช่น แอสไพริน เป็นต้น

     โรคหืดพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งแพทย์จะอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายร่วมกับการทดสอบสมรรถภาพปอด และข้อมูลจากการทดสอบจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน  สำหรับโรคหืดนั้นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ โดยการควบคุมอาการให้สงบ ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


     ในส่วนของการรักษาจะเป็นไปตามขั้นตอน โดยมีขนาดและจำนวนยาที่ใช้มากน้อยตามความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยควรออกกำลังกายที่เหมาะสมร่วมด้วย เช่น การว่ายน้ำ จะฝึกระบบการหายใจและสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคหืดไม่ควรสูบบุหรี่ ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควบคุมการรับประทานอาหารที่เป็นสิ่งกระตุ้น เช่น อาหารทะเล เป็นต้น  และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีการใช้ยารักษาโรคหืดอย่างถูกต้อง ปัจจุบันยาที่ใช้ได้ผลดีที่สุดในการรักษาคือ ยาลดการอักเสบชนิดสูดเข้าทางปาก ดังนั้นวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงมีความจำเป็น ซึ่งผู้ป่วยต้องฝึกหัดและตรวจสอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช