ออกอากาศ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เมื่อ “เอดส์” เกิดมากับหนูน้อย
บทคัดย่อ:      ปัจจุบันมีการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก  ทำให้อัตราการติดเชื้อของเด็กลดน้อยลง  จากจำนวน 2,000 คนต่อปี เหลือเพียง 300 คนต่อปีเท่านั้น  รศ.พญ.กุลกัญญา   โชคไพบูลย์กิจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่า เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่จะติดเชื้อระหว่างคลอด แต่มีบางส่วนอาจติดตั้งแต่ในครรภ์ และหากกินนมแม่ก็อาจติดจากน้ำนมแม่ได้ ส่วนการติดเชื้อด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น  การได้รับเลือด มีโอกาสเกิดน้อยมาก ซึ่งแพทย์จะไม่แนะนำให้ทารกดื่มนมแม่จากแม่ที่ติดเชื้อ  และการคลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้องก่อนจะเจ็บครรภ์หรือมีน้ำเดิน จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อในทารกลงไปได้อีก  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรยาต้านไวรัสสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทั่วประเทศและให้นมผงแก่ทารกนาน 1 ปี อย่างเพียงพอทั่วประเทศ เพื่อลดการติดเชื้อในทารกให้ได้มากที่สุด  ทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นประเทศตัวอย่างที่มีการให้ระบบบริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับมียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งองค์การเภสัชกรรมผลิตได้เอง จึงมีราคาถูก ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง
     
      สำหรับเด็กที่ติดเชื้อไปแล้ว  ปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่จะทำให้เด็กมีสุขภาพดีใกล้เคียงกับเด็กปกติ แต่ผู้ป่วยต้องกินยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิต เพราะโรคนี้ยังไม่มีการรักษาที่หายขาด การกินยาอย่างสม่ำเสมอเคร่งครัด ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่สุขภาพดีได้ หากกินยาไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงเวลา อาจเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาตามมา ทำให้ต้องใช้ยาสูตรใหม่  ซึ่งมักเป็นยาที่มีราคาแพงเพราะยังไม่สามารถผลิตได้เอง  ปัจจุบันมียาดี ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงพัฒนาออกมาเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่การใช้ยาใหม่ ๆ ในผู้ป่วยเด็กมักจะทำได้จำกัดกว่าผู้ใหญ่  เด็กที่ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตแบบเด็กปกติได้เมื่อได้รับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยซ้ำเติม กินอาหารที่สะอาด เพียงพอ ครบทุกหมู่ ระวังหลีกเลี่ยงอาหารหวาน และไม่ให้นอนหลับคาขวดนม เพราะมักเป็นสาเหตุทำให้ฟันผุอย่างแรง ให้เด็กดื่มน้ำต้มสุกเสมอ และไม่ควรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ต้องสัมผัส เช่น สุนัข แมว เพราะเด็กอาจติดเชื้อโรคได้ เด็กสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบว่าเด็กป่วยเป็นโรคนี้ ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรือมีเลือดออก  เด็กสามารถเล่นกีฬาได้แต่ต้องไม่หนักเกินไป  สิ่งสำคัญคือ เด็กต้องกินยาอย่างเคร่งครัด ตรงเวลาตลอดชีวิต ดังนั้นผู้ปกครองควรเอาใจใส่และควรอธิบายให้เด็กฟังว่าต้องกินยาเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป   เพื่อเด็กจะได้ให้ความร่วมมือและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนทั่วไป  โรคนี้มิใช่โรคที่น่ารังเกียจหรือน่ากลัว  แต่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรังที่ต้องการการดูแลรักษาระยะยาวเช่นเดียวกับผู้ป่วยอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจที่รักษาไม่หายขาดเช่นกัน  แม้โรคนี้จะยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่กำลังใจจากครอบครัวจะเป็นเสมือนยาขนานเอกที่จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช