ออกอากาศ : วันที่ 17 กรกฎาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยรังสีสามมิติ
บทคัดย่อ:       การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยรังสีสามมิติเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะต้นที่ไม่ต้องผ่าตัด และในระยะลุกลามที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้  ผศ.พญ.นันทกาญจน์  เอี่ยมวนานนทชัย ภาควิชารังสีวิทยา  อธิบายว่า การรักษาด้วยรังสีสามมิตินี้จะเป็นการให้ปริมาณรังสีที่สูงไปยังบริเวณต่อมลูกหมาก ซึ่งจะสามารถจำกัดขอบเขตการรักษาเฉพาะบริเวณที่ต้องการฉายรังสีได้ตรงและถูกต้องโดยแพทย์จะใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า CT SCAN ช่วยในการวางแผนการรักษาซึ่งจะทำให้เห็นบริเวณเนื้องอกได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยกำบังรังสี เพื่อลดการกระจายรังสีไปถูกอวัยวะในบริเวณใกล้เคียงได้ดีอีกด้วย จากเทคนิคดังกล่าว พบว่าสามารถควบคุมโรคได้ดีสามารถให้ปริมาณรังสีเพื่อรักษาโรคได้มากขึ้น ซึ่งแพทย์จะพิจารณาการรักษาจากระยะของโรค ค่าพีเอสเอ ความแข็งแรงของผู้ป่วย และดูจากชนิดของเซลล์มะเร็ง ซึ่งการรักษาด้วยรังสีสามมิตินี้สามารถใช้การรักษาอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ การใช้ฮอร์โมน เป็นต้น  ในแต่ละรายะใช้เวลาในการรักษา 8-9 สัปดาห์ หรือประมาณ 5 วัน/สัปดาห์  ซึ่งปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากระหว่างที่คนไข้ได้รับการรักษาก็ยังสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ ไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช