ออกอากาศ : วันที่ 23 ธันวาคม 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: วัคซีนในเด็ก
บทคัดย่อ:      คุณแม่ที่มีลูกวัยแรกเกิด สิ่งหนึ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจ คือ ถึงเวลาที่จะพาลูกไปรับวัคซีนตามเกณฑ์แล้วหรือยัง เพราะการได้รับวัคซีนที่จำเป็น  จะช่วยให้ลูกน้อยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  อ.พญ.พิมพ์พัณณดา    เจียสกุล  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่าปัจจุบันเด็กไทยกว่าร้อยละ 90 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ทำให้เด็กไทยห่างไกลจากโรคโปลิโอมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยปกติ เด็กที่คลอดออกมาทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาต่างๆ ที่กำหนดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 6 ปี วัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กไทยทุกคน มีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันวัณโรค โรคตับอักเสบบี คอตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน วัคซีนป้องกันหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และโรคไข้สมองอักเสบ  ส่วนวัคซีนเสริมที่ผู้ปกครองอาจพิจารณาให้บุตรหลานของท่านรับเพิ่มเติม  ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ     อีสุกอีไส  โรคจากเชื้อฮิป  โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไอพีดี เป็นต้น
     วันที่นัดฉีดวัคซีน หากลูกน้อยเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ถ้าเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด หรือไอ สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ถ้ามีไข้สูงหรือเจ็บป่วยรุนแรง  ควรเลื่อนกำหนดการฉีดออกไปก่อน   วัคซีนบางชนิดหลังฉีดอาจเกิดอาการข้างเคียงตามมาได้เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค  หลังฉีด  อาจเกิดมีตุ่มบวมแดง และบางครั้งอาจมีลักษณะคล้ายตุ่มหนองในบริเวณที่ฉีดยา   ผู้ปกครองควรดูแลรักษาบริเวณแผลให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำต้มสุก  ตุ่มแผลจะยุบหายไปได้เองใน 2 -3 สัปดาห์  วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก –ไอกรน หลังฉีดอาจมีอาการไข้ ตัวร้อน  หรือมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวลดไข้ และประคบบริเวณที่ปวดบวมด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น  ส่วนวัคซีนจำพวกหัดหัดเยอรมัน เด็กอาจมีอาการไข้ และมีผื่นขึ้นตามตัว โดยมากมักจะไม่รุนแรง  หากบุตรหลานของท่านมีอาการข้างเคียงชนิดรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น ไข้สูงมาก ร้องกวนไม่หยุด  หรือมีอาการแพ้  ผู้ปกครองควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับวัคซีนครั้งต่อไป
     ในกรณีที่เด็กมารับวัคซีนช้ากว่าที่กำหนด   คุณแม่สามารถนำลูกมาฉีดวัคซีนเข็มต่อไปได้โดยไม่ต้องตั้งต้นฉีดใหม่ เพราะไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันเกิดน้อยลง   แต่หากลูกฉีดวัคซีนเร็วกว่ากำหนด อาจทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นได้น้อย  ทางที่ดีคือ ควรพาลูกมารับวัคซีนตรงตามกำหนดเวลา วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจและพาลูกไปรับวัคซีนให้ครบทุกครั้งตามนัดหมาย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช