ออกอากาศ : วันที่ 18 ตุลาคม 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ถนอมเท้าเมื่อเป็นเบาหวาน
บทคัดย่อ:      ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะเท้า ซึ่งเป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานอย่างหนัก แต่มักถูกมองข้ามและไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร อ.พญ.กุลภา  ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อธิบายว่า โรคแทรกซ้อนที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานอาจมีอาการปวดตามเส้นประสาทต่าง ๆ โดยเฉพาะที่แขนและขา หรืออาจจะสูญเสียประสาทรับความรู้สึก ส่งผลให้ผู้เป็นเบาหวานมีผิวเท้าบาง เท้าชา อ่อนแรง และผิดรูป เกิดเป็นแผลเรื้อรังที่เท้าได้ง่าย และผลของอาการชาที่เท้านี่เอง  กว่าจะรู้ว่าเป็นแผลก็ต่อเมื่อเชื้อลุกลามจนแผลมีเนื้อตาย เน่า ซึ่งถ้าหากรุนแรงอาจถึงขั้นต้องถูกตัดเท้าหรือขา นอกจากนี้ยังมีโรคแทรกซ้อนที่เล็บ ไม่ว่าจะเป็นเล็บม้วน เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ เล็บหนา ซึ่งเป็นผลกระทบจากโรคเบาหวานเช่นกัน เพราะเล็บของผู้เป็นเบาหวานจะมีอัตราการงอกที่รวดเร็วกว่าคนปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยต้องตัดเล็บบ่อยกว่าเคย  โดยผู้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ มักจะเป็นผู้สูงอายุและมีภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา  สายตามัวลง บางรายนิ้วเกและเท้าผิดรูป  เนื่องจากปลายประสาทที่เท้าเสื่อม ส่งผลให้ขาดความแม่นยำในการตัดเล็บและมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผล  ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุจึงไม่ควรตัดเล็บเอง ควรจะมีญาติหรือพยาบาลช่วยดูแลให้  สำหรับการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทำได้โดย พยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติ (ต่ำกว่า 126 มก. / ดล.)  หมั่นทำความสะอาดเท้าทุกวัน และเช็ดเท้าให้แห้งทันที  สำรวจเท้าอย่างละเอียดทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้า  หากผิวเท้าแห้งควรทาครีมบาง ๆ แต่ไม่ควรทาโดยตรงบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้า เพราะซอกระหว่างนิ้วเท้าเป็นจุดอับชื้น อาจเกิดเชื้อราได้ง่าย สำหรับเล็บนั้น การตัดเล็บ ควรตัดตามแนวของเล็บเท่านั้น ไม่ตัดลึกถึงจมูกเล็บ เพื่อป้องกันปัญหาเล็บขบ ห้ามตัดตาปลา หรือหนังด้านด้วยตนเอง  รวมถึง ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ลอกตาปลา

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช