ออกอากาศ : วันที่ 19 สิงหาคม 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟันปลอม
บทคัดย่อ: ฟันปลอมหรือฟันเทียมคือ สิ่งประดิษฐ์ที่แพทย์ทำขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เมื่อจำเป็นต้องใช้ฟันปลอมก็ควรรู้จักวิธีดูแลรักษาฟันปลอมอย่างถูกวิธี  ทพญ.พิมพ์นราพร  เจียสกุล งานทันต กรรม อธิบายว่า เมื่อผู้ป่วยสูญเสียฟันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาคือ ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารลดลง กระเพาะอาหารและลำไส้ต้องทำงานเพื่อย่อยอาหารหนักขึ้น หากสูญเสียฟันหน้า นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว อาจมีปัญหาเรื่องการออกเสียงไม่ชัดเจน  วิธีแก้ไขคือ การทำฟันปลอมขึ้นมาใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป  ประโยชน์ของฟันปลอม คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ป้องกันการล้มเอียงของฟันข้างเคียงและการยื่นยาวของฟันคู่สบ ช่วยการออกเสียงให้ชัดเจน ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี การใส่ฟันปลอมนั้นควรใส่หลังจากแผลถอนฟันหายสนิทดีแล้ว เพราะหากรีบใส่ฟันปลอมขณะที่แผลยังไม่หายดี การยุบตัวเพิ่มขึ้นของแผล อาจส่งผลให้ฟันปลอมที่ใส่ไปหลวม   แต่ถ้าเป็นฟันหน้า แพทย์จะทำฟันปลอมชั่วคราวใส่ให้ทันทีเพื่อความสวยงาม โดยจะต้องปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้ากับแผลถอนฟันที่กำลังค่อย ๆ หาย เมื่อแผลหายสนิทแพทย์จึงทำฟันปลอมใหม่ให้พอดีและถาวรกว่าฟันปลอมชุดแรก  ฟันปลอมมี 2 ประเภท คือ ฟันปลอมที่ติดแน่นและฟันปลอมที่ถอดได้  ฟันปลอมชนิดติดแน่นจะใช้ฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ข้อดี คือ จะไม่ขยับหรือหลวมหลุดในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้ที่ใส่มีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง    ส่วนฟันปลอมที่ถอดได้ เป็นชนิดที่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างนอกช่องปากได้ ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ คือ  สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลามาก และมีค่าใช้จ่ายในการทำที่ค่อนข้างต่ำกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ แต่มีข้อเสีย คือ  มีขนาดค่อนข้างใหญ่ อาจก่อให้เกิดความรำคาญในขณะพูดหรือการเคี้ยวอาหาร ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะต่ำกว่าฟันปลอมชนิดอื่น ช่วงแรกที่ต้องใส่ฟันปลอมใหม่ ๆ ผู้ป่วยอาจยังไม่เคยชินกับการเคี้ยวอาหาร หรืออาจมีน้ำลายออกมากผิดปกติ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เนื้อเยื่อในช่องปาก กล้ามเนื้อ กระพุ้งแก้มและลิ้นจะค่อย ๆ ปรับตัวและเคยชิน ดังนั้นจึงควรทานอาหารอ่อน ๆ ในช่วงแรกข้อควรระวังสำหรับผู้สวมใส่ฟันปลอม คือ ขณะเดินทางไม่ควรเก็บฟันปลอมไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในที่ที่ฟันปลอมอาจตกหล่นหรือถูกกดทับ แต่ให้เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช