ออกอากาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การให้อาหารด้วยวิธีพิเศษ
บทคัดย่อ:       ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถให้อาหารเลี้ยงชีพของผู้ป่วยได้ โดยผู้ป่วยอาจไม่ได้กินอาหารทางปากเลย ผศ.นพ.     ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  อธิบายว่า  ในภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ผู้ป่วยกินอาหารไม่ได้  หรือได้ไม่พอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เราอาจให้อาหารเข้าสู่ทางเดินอาหาร โดยใช้สายสวนเล็ก ๆ ที่ใส่ผ่านจมูกลงในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนต้น อาหารเหล่านี้เป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีสารอาหารครบส่วน สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกินอาหารปกติเลยก็ได้  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาโรคทางเดินอาหาร จนใช้ในการให้อาหารไม่ได้ ก็สามารถใช้สารอาหารครบส่วนในรูปสารละลายปลอดเชื้อชนิดพิเศษให้เข้าสู่หลอดเลือดดำ และร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีสารละลายพิเศษนี้มีสารอาหารครบถ้วนเหมือนได้จากการกินปกติ ในปัจจุบันผู้ป่วยบางรายที่ไม่มีลำไส้ สามารถใช้วีธีดังกล่าวดำรงชีพได้เกือบเหมือนคนปกติเติบโตได้และมีครอบครัวได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช