ออกอากาศ : วันที่ 12 สิงหาคม 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เมื่อเท้ามีปัญหา
บทคัดย่อ: รองเท้าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสวมใส่กันทุกวัน เพื่อรับน้ำหนักและปกป้องเท้าของเรา แต่ถ้ารองเท้าที่เราสวมใส่อยู่ไม่เหมาะสมกับเท้า ย่อมเกิดปัญหาขึ้นแน่นอน ผศ.พญ.นวพร  ชัชวาลพาณิชย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อธิบายว่า ปัญหาที่พบบ่อยจากการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม ปัญหาแรก คือ มีนิ้วหัวแม่เท้าเก มักพบในผู้ที่ใส่รองเท้าหน้าแคบ ทำให้นิ้วหัวแม่เท้าเกเข้าสู่นิ้วชี้    บางรายมีอาการปวดบริเวณข้อนิ้วหัวแม่เท้า เพราะข้อที่นูนออกเสียดสีกับรองเท้า อาจเกิดหนังด้านและมีการอักเสบที่บริเวณนี้ได้ด้วย การมีนิ้วหัวแม่เท้าเกทำให้นิ้วหัวแม่เท้าไม่สามารถรับน้ำหนักตัวตามปกติได้ ภาระจึงตกอยู่กับฝ่าเท้าบริเวณนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยแทน  ทำให้เจ็บฝ่าเท้าและมีหนังด้านเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ได้  ปัญหาที่พบได้บ่อยอีกอันหนึ่งคือ ปวดฝ่าเท้าด้านหน้า พบได้ในผู้ที่ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ ซึ่งฝ่าเท้าจะต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ อาการปวดมักเป็นเวลาเดินบนพื้นแข็งหรือใส่รองเท้าส้นสูง และเจ็บลดลงเมื่อเดินบนพื้นนุ่ม ๆ ใส่รองเท้าพื้นนิ่มหรือใส่รองเท้าส้นเตี้ย บางครั้งอาจมีอาการปวดร้าวไปที่นิ้วเท้าและข้อเท้าและมักพบหนังด้านบริเวณฝ่าเท้าร่วมด้วย  ส่วนปัญหาการมีหนังด้านหรือตาปลาที่นิ้วเท้า โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วก้อยเท้า มักเกิดจากการใส่รองเท้าหน้าแคบ ทำให้นิ้วเท้าเบียดกันเองและรองเท้าเบียดเสียดสีกับนิ้วเท้า ส่วนหนังด้านบริเวณฝ่าเท้ามักเกิดจากการใส่รองเท้าส้นสูง ทำให้ฝ่าเท้าต้องรับน้ำหนักมากกว่าส้นเท้า และมักพบร่วมกับการปวดฝ่าเท้าด้านหน้านอกจากนั้น การใส่รองเท้าส้นสูง ยังทำให้เกิดการปวดล้าบริเวณนิ้วเท้า น่อง และหลัง  เพราะการใส่รองเท้าส้นสูง ทำให้กล้ามเนื้อเล็กๆ ในเท้า กล้ามเนื้อน่องและหลังต้องทำงานหนักขึ้น
วิธีการเลือกรองเท้าที่ถูกต้อง คือ  เลือกความยาวของรองเท้าให้พอดี โดยเมื่อสวมรองเท้าให้ส้นเท้าชิดส้นรองเท้าแล้ว เหลือพื้นที่ส่วนหัวรองเท้าให้เท่ากับความกว้างของนิ้วหัวแม่มือ  เมื่อวัดจากนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดไปยังปลายรองเท้า  ถ้าต้องเดินมากในช่วงกลางวัน ควรเลือกรองเท้าช่วงบ่าย เพราะเป็นช่วงที่เท้าขยายตัวมากที่สุด ลองสวมรองเท้าทั้งสองข้าง เพราะเท้าสองข้างของคนเราไม่เท่ากัน และควรเผื่อขนาดรองเท้าให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นรองในรองเท้า แผ่นกันรองเท้ากัด   และไม่ควรเลือกซื้อรองเท้าที่แบนราบเกินไป เพราะไม่เหมาะกับสรีระเท้า ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นนิ่มและเสริมบริเวณอุ้งเท้าจะดีที่สุด การใส่รองเท้าส้นสูง ควรใส่เมื่อจำเป็น และไม่ควรใส่ติดต่อกันนานเกิน 2-3 ชั่วโมง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช