ออกอากาศ : วันที่ 24 มิถุนายน 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โอเมก้า-3 ในปลาให้คุณค่าสารอาหารจริงหรือ
บทคัดย่อ: หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า โอเมก้า-3 กันมาบ้างแล้ว  ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายและมีอยู่ในอาหารประเภทใดบ้างผศ.พญ.นฤมล  เด่นทรัพย์สุนทร  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่า  Omega 3  fatty acids คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่ง  พบมากในปลาทะเลน้ำลึก อาทิ ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลาแมคคอเรล  กรด ไขมันโอเมก้า-3 เป็นไขมันจำเป็นที่ต้องได้รับจากอาหาร เนื่องจากร่างกาย สร้างเองไม่ได้  กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่สำคัญมี 2 ชนิด ได้แก่ EPA (EICOSAPENTAENOICACID) และDHA (DOCOSAHEXEANOIC ACID)  ความสำคัญของกรดไขมันโอเมก้า-3 ชนิด DHA ในเด็กมีความสำคัญต่อการเติบโตของสมองและดวงตาของเด็กทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด  เด็กที่มี DHA ต่ำจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์ การนอนและการเรียนรู้ส่วนในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุนั้น จะช่วยลดระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ ช่วยลดการเกาะตัวของเกร็ดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ยากขึ้น และยังช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้อีกด้วย  อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 นอกจากพบมากในปลาทะเลน้ำลึกดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปลาในอ่าวไทยที่มีปริมาณโอเมก้า-3 สูง ได้แก่ ปลาทู ส่วนปลาน้ำจืดก็ ได้แก่ ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ และยังพบได้ในธัญพืช และเมล็ดพืชบางชนิด  การที่ร่างกายได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 น้อยไป อาจมีปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือดแข็งตัว ปวดท้องน้อย เวลามีประจำเดือน และข้ออักเสบ  เราจึงควรรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช