ออกอากาศ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ครอบครัวกับการดูแลเด็กดาวน์
บทคัดย่อ:      เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา เด็กกลุ่มอาการดาวน์มักถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล จากสถิติของ รพ.ศิริราชพบว่ามีเด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดขึ้นปีละ 18-20 ราย ด้วยเหตุนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้แก่ครอบครัวเด็กกลุ่มอาการดาวน์เพื่อลดปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งเฉลี่ยปีละ 2-3 ราย  รศ. พญ.พรสวรรค์  วสันต์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่า ดาวน์ซินโดรมหรือกลุ่มอาการดาวน์เกิดจากภาวะความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมในเซลล์ โดยเซลล์ของเด็กดาวน์จะมีโครโมโซม 47 แท่งซึ่งมากกว่าเซลล์คนปกติซึ่งมีโครโมโซม 46 แท่ง อาการผิดปกติที่พบได้ในเด็กดาวน์ภายหลังคลอด คือ  เด็กจะมีใบหน้าจำเพาะคล้ายกันเกือบทุกคน ใบหน้าและรูปร่างเล็ก ลิ้นมักยื่นออกมา ส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ได้ช้า แต่เด็กยังคงมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงได้ หากได้รับความรัก ความเข้าใจจากครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ครอบครัวเด็กกลุ่มอาการดาวน์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลลูก การพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการ “ดาวน์สัญจร” ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่อยู่ในชนบท นับเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยสหสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริง สร้างความตื่นตัวในการให้โอกาสเด็กที่มีความบกพร่องทางเชาวน์ปัญญา ทำให้ไม่มีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ถูกทิ้งไว้ในรพ.ศิริราชอีกต่อไป  ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติมด้วยการเจาะถุงน้ำคร่ำขณะตั้งครรภ์ เพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัยและป้องกันภาวะผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก นอกจากนั้น ยังมีการเจาะวิธีใหม่โดยการเจาะเลือดหญิงตั้งครรภ์ขณะอายุครรภ์ 4-5 เดือนเพื่อตรวจสารชีวเคมีบางอย่าง เรียกว่า tripple test สามารถใช้บอกความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช