รายการโทรทัศน์ปี  :   2567   2566   2565   2564   2563   2562   2561   2560   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551   2550   2549   2548  
เดือนธันวาคม
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เรื่อง "อาหารต้านโรค"  
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เรื่อง "อากาศหนาว ดูแลสุขภาพกัน"  
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เรื่อง "ผิวหนังมืออักเสบจากการล้างมือ"  
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เรื่อง "การใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์"  
     
เดือนพฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง "ชุดตรวจ Antigen Test Kit ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย"  
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง "ความเสี่ยงของผู้เป็นเบาหวานใน COVID-19"  
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง "ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะก่อนเป็นเบาหวาน"  
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง "บริหารสุขภาพจิตสู้วิกฤติ COVID-19"  
     
เดือนตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เรื่อง "ป้องกันโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต"  
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เรื่อง "ฟันเทียมในผู้สูงอายุ"  
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง "ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็ง"  
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เรื่อง "การรักษามะเร็งแบบใช้ยามุ่งเป้า"  
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เรื่อง "COVID-19 หลังกักตัว 14 วัน ใช้ชีวิตอย่างไร"  
     
เดือนกันยายน
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เรื่อง "ทำอย่างไร เมื่อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน"  
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เรื่อง "ดูแลฟันไม่ปล่อยให้ผุ"  
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เรื่อง "อ่อนเพลียเรื้อรัง สัญญาณก่อโรค"  
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เรื่อง "หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ออกกำลังกายอย่างไร"  
     
เดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เรื่อง "โรคแพ้แสงแดด"  
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เรื่อง "ธนาคารนมแม่"  
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เรื่อง "การขับถ่ายของทารกที่กินนมแม่"  
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง "ลูกรักปลอดภัยจาก COVID-19"  
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เรื่อง "ป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี"  
     
เดือนกรกฎาคม
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เรื่อง "รู้จักไวรัสตับอักเสบ"  
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เรื่อง "ภัยจากพิษสารเคมี"  
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เรื่อง "อันตรายจากการอดนอน"  
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เรื่อง "ลด ละ เลิกบุหรี่โดยสิ้นเชิง"  
     
เดือนมิถุนายน
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เรื่อง "ควันบุหรี่มีอันตราย"  
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เรื่อง "พร้อมรับวัคซีน COVID-19"  
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เรื่อง "แพ้ยา ปฏิบัติอย่างไร"  
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เรื่อง "วัคซีนเพื่อผู้สูงอายุ"  
     
เดือนพฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เรื่อง "ไขมันในช่องท้อง"  
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เรื่อง "ภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่"  
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เรื่อง "ระวังโรคที่มากับหน้าร้อน"  
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เรื่อง "วัคซีน COVID-19"  
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เรื่อง "จอตา เสื่อมได้อย่างไร"  
     
เดือนเมษายน
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง "โรคด่างขาวที่ควรรู้"  
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง "พยาธิวิทยาดิจิทัล"  
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เรื่อง "ความก้าวหน้าของพยาธิวิทยา"  
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เรื่อง "ตามไปดู การทำงานของพยาธิแพทย์"  
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เรื่อง "การตรวจพยาธิวิทยา สำคัญอย่างไร"  
     
เดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เรื่อง "ดูแลผู้สูงอายุ ให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19"  
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เรื่อง "วัณโรคปอด ป้องกันก่อนเกิด"  
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เรื่อง "ทำอย่างไร เมื่อกระดูกคอเสื่อม"  
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เรื่อง "สุขภาพไต ดูแลให้ดี"  
     
เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง "ดูแล ป้องกันตับ อย่าให้ป่วย"  
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง "ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Covid-19"  
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง "เตรียมความพร้อมเพื่อมีบุตร"  
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง "รู้ สู้ Covid-19"  
     
เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เรื่อง "รู้ สู้ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง"  
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เรื่อง "ทำอย่างไร ให้นอนหลับ"  
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เรื่อง "สุขภาพใจเมื่อถึงวัยสูงอายุ"  
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เรื่อง "สื่อสาร สร้างสมอง"  
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง "ก้าวสู่ปีใหม่ กายใจแข็งแรง"