รายการโทรทัศน์ปี  :   2566   2565   2564   2563   2562   2561   2560   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551   2550   2549   2548  
เดือนธันวาคม
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 เรื่อง "โรคที่มาช่วงปีใหม่"  
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เรื่อง "ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อหนาวมาเยือน"  
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เรื่อง "การดูแลสุขภาพหน้าหนาว"  
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 เรื่อง "จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด"  
     
เดือนพฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) สำคัญ ไฉน"  
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "โรคลมพิษ โรคใกล้ตัวที่ไม่ธรรมดา"  
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "แอนติบอดี ยับยั้งไวรัสอีโบลา (EBOLA)"  
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "เรื่อง โรคไข้เลือดออก : ไวรัสอีโบลา"  
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "สอนให้คิด พัฒนาเด็กฉลาดและดี"  
     
เดือนตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เรื่อง "ภัยร้าย! ไวรัสตับอักเสบ ซี"  
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เรื่อง "สอนให้คิด พัฒนาเด็กฉลาดและดี"  
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เรื่อง "มะเร็งเต้านม - แมมโมแกรม แบบไหนที่ต้องเลือก"  
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เรื่อง "ระวัง! โรคตาแดง"  
     
เดือนกันยายน
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เรื่อง "ปัญหารังแค แก้ได้"  
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เรื่อง "ลูก “ภูมิแพ้” ! ถ้าแม่ผ่าคลอด"  
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 เรื่อง "โรคที่ต้องระวัง ! เมื่อต้องขับรถ"  
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เรื่อง "วัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า"  
     
เดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เรื่อง "แผลติดเชื้อจากแบคทีเรีย"  
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เรื่อง "ไวรัส อีโบลา"  
     
เดือนกรกฎาคม
วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เรื่อง "ระวัง! เชื้อจากพิษสุนัขบ้า"  
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เรื่อง "วิธีกระตุ้นการรู้คิด "  
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 เรื่อง "การประเมินผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม"  
วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เรื่อง "อย่างไรเรียก! เลือดออกผิดปกติ"  
     
เดือนมิถุนายน
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง "อย่างไรเรียก! เลือดออกผิดปกติ"  
วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เรื่อง "ปรับพฤติกรรม ปลอดภัยจาก NCD"  
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เรื่อง "NCD โรคไม่ติดต่อ"  
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เรื่อง "เครื่องมือรักษานอนกรน"  
วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เรื่อง "โรคจากการนอนหลับ"  
     
เดือนพฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เรื่อง "ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์"  
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เรื่อง "รับมือภาวะเพลียแดด ลมแดด 2"  
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เรื่อง "รับมือภาวะเพลียแดด ลมแดด"  
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 เรื่อง "อาหารเป็นพิษ โรคฮิตหน้าร้อน"  
     
เดือนเมษายน
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เรื่อง "เตรียมพร้อม ก่อนเมารถ เมาเรือ"  
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 เรื่อง "เตรียมพร้อมรับมือ : โรคลมชักในเด็ก"  
วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 เรื่อง "อาหารเป็นพิษ โรคฮิตหน้าร้อน"  
วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เรื่อง "ป้องกัน... ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ"  
     
เดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เรื่อง "ระวัง ! กินยานอนหลับ"  
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เรื่อง "บริจาคเลือด ก่อนผ่าตัด"  
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เรื่อง "รับมือลมแดด...เพลียแดด"  
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เรื่อง "พัฒนาทักษะชีวิต"  
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เรื่อง "นวัตกรรมการดูแล “นัยน์ตา” "  
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เรื่อง "แพทย์อาสา เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา"  
     
เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง "นวัตกรรมการดูแล “นัยน์ตา”"  
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง "แพทย์อาสา เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา"  
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง "แพทย์อาสา ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม"  
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง "แพทย์อาสา ดูแลตาผู้สูงอายุ"  
     
เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เรื่อง "เหตุใดวัยรุ่นไทย มีปัญหาทางอารมณ์"  
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 เรื่อง "หยุดยาต้านเอดส์ เสี่ยงเชื้อดื้อยา "  
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เรื่อง "กำจัดเชื้อในช่องปาก"  
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 เรื่อง "นวัตกรรมการดูแลรักษา : ธาลัสซีเมีย"