การประชุมวิชาการคุณภาพ "มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ ปรับอะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร" ถ่ายทอดสดผ่าน SiBN และ Zoom Webinar

งานพัฒนาคุณภาพ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้ารับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2565 "มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ ปรับอะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร" วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เริ่มถ่ายทอดเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar 
 
**ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/ubrEg5qYGo54Mk7a6  หรือ Scan QR Code ในกำหนดการและโปสเตอร์ที่แนบไปด้วย ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (หมายเหตุ: Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน) 
 
**สามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html  หรือคลิก Banner/Poster การประชุมจากหน้าเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/ จะทำการ Link ไปยังหน้าการถ่ายทอดการประชุมวิชาการคุณภาพ ดังกล่าว
 
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมตามข้อแนะนำข้างต้นได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ โทร. 98776, 98764