กิจกรรมอบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 15

กิจกรรมอบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 15
 
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง) ขอเชิญชวนน้องๆและผู้ปกครองมาร่วมปลูกผักและร่วมเล่นกิจกรรมสนุก ๆ ในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 15 ผ่านระบบ ZOOM

ในครั้งนี้เราจะมาอบรมในหัวข้อ “เด็กน้อยปลูกผัก ปักชำเพาะกล้า” พบกันวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. มีวิทยากรจากบริษัทศรแดงที่มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำการปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษและสารเคมี ให้เป็นสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการแห่งวัย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุก เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ตอบคำถามชิงของรางวัล ร้องเล่นเต้นไปกับผัก เป็นต้น ผู้ปกครองสามารถช่วยน้อง ๆ เตรียมอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และฝึกการปลูกผักไปพร้อมกับเรา 
 
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1Xoh6A8mA4915MBUA  หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์
อย่าลืมมาเรียนรู้และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมด้วยกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ