ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช  หรือ SIRIRAJ SLEEP CENTER 

คือศูนย์แก้ไขปัญหาการนอนหลับ 

เพราะการนอนหลับที่ผิดปกติ อาจส่งผลต่อความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุไม่คาดคิด 

จึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม และควรได้รับการแก้ไข 

โรงพยาบาลศิริราชจึงริเริ่มดำเนินงานศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

มุ่งหวังเป็นตัวช่วยเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทย 

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646