การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 • - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     ชื่อหน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     ที่ตั้ง : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
     โทรศัพท์ : 0 2419 7000
     โทรสาร : 0 2411 3062
     E-mail : siwww@mahidol.ac.th
     เว็บไซต์ : www.si.mahidol.ac.th
     แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

 • - โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

     ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
     ที่ตั้ง : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
     โทรศัพท์ : 0 2419 1474
     โทรสาร : 0 2419 1910
     E-mail : info@siphhospital.com
     เว็บไซต์ : www.siphhospital.com/th/home
     แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

 • - ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก

     ชื่อโรงพยาบาล : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
     ที่ตั้ง : ม.มหิดล เลขที่ 999 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
     โทรศัพท์ : 0 2849 6600
     โทรสาร : 0 2849 6666
     E-mail : https://www.gj.mahidol.ac.th/main/contact-2/
     เว็บไซต์ : www.gj.mahidol.ac.th/th
     แผนที่ : แผนที่การเดินทาง