ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคทันตกรรม

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 ห้อง 600
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-7415-7
เปิดให้บริการ : 
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจโรค ห้อง 600 - ท่านที่ไม่มีใบนัด ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจโรค ห้อง 600

ทันตกรรมหัตถการ (การอุดฟัน)
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันจันทร์
 • ทพญ. บุรณี สมบัติพานิช
วันอังคาร
 • ทพญ. บุรณี สมบัติพานิช
วันพุธ
 • ทพญ. บุรณี สมบัติพานิช
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. บุรณี สมบัติพานิช
วันศุกร์
 • ทพญ. บุรณี สมบัติพานิช
ศัลยศาสตร์ช่องปาก (การถอนฟัน / การผ่าตัดฟันคุด / การผ่าตัดในช่องปาก)
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันจันทร์
 • ทพ. ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
วันอังคาร
 • ทพญ. แขขวัญ มณีไพโรจน์
 • ทพญ. นันทชา กุลประดิษฐ์
วันพุธ
 • ทพญ. แขขวัญ มณีไพโรจน์
 • ทพ. ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. แขขวัญ มณีไพโรจน์
 • ทพญ. นันทชา กุลประดิษฐ์
วันศุกร์
 • ทพญ. แขขวัญ มณีไพโรจน์
 • ทพ. ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
ปริทันตวิทยา (การขูดหินปูน / การรักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์)
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันอังคาร
 • ทพญ. ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันจันทร์
 • ทพญ. สายศุภี อารยสันติวงษ์
วันอังคาร
 • ทพญ. สายศุภี อารยสันติวงษ์
วันพุธ
 • ทพญ. นราวัลลภ์ เชี่ยววิทย์
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. สายศุภี อารยสันติวงษ์
วันศุกร์
 • ทพญ. สายศุภี อารยสันติวงษ์
 • ทพญ. นราวัลลภ์ เชี่ยววิทย์
เอ็นโดดอนติกส์ (การรักษาคลองรากฟัน)
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันจันทร์
 • ทพญ. พิรมล เทพมงคล
 • ทพญ. ศศพินทุ์ เจณณวาสิน
วันอังคาร
 • ทพญ. พิรมล เทพมงคล
วันพุธ
 • ทพญ. ศศพินทุ์ เจณณวาสิน
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. พิรมล เทพมงคล
ทันตกรรมประดิษฐ์ การใส่ฟันปลอม
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันจันทร์
 • ทพญ. พิมพ์นราพร พู่ทองคำ
วันอังคาร
 • ทพญ. วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล
 • ทพญ. พัชรมัย อดออมพานิช
วันพุธ
 • ทพญ. พิมพ์นราพร พู่ทองคำ
 • ทพญ. วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. พัชรมัย อดออมพานิช
วันศุกร์
 • ทพญ. พัชรมัย อดออมพานิช
ทันตกรรมจัดฟัน (การจัดฟัน)
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
วันจันทร์
 • ทพญ. ณัฐินี โกษาคาร
 • ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
วันอังคาร
 • ทพญ. ณัฐินี โกษาคาร
วันพุธ
 • ทพ. ศิริชัย ธรรมชาติอารี
วันพฤหัสบดี
 • ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
 • ทพ. ศิริชัย ธรรมชาติอารี
วันศุกร์
 • ทพ. ศิริชัย ธรรมชาติอารี
 • ทพญ. ณัฐินี โกษาคาร
 • ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล