ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สถานที่ตรวจ : 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 6
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-2419-4653-4
เปิดให้บริการ : 
09.00-12.00น.

วันจันทร์
 • รศ. นพ. ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์
 • ผศ. พญ. ภัทรวรรณ หลิ่มศิริ
 • ผศ. ดร. นพ. สกิทา ม่วงไหมทอง
วันอังคาร
 • ศ.คลินิก พญ. พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
 • รศ. นพ. ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 • รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
 • ผศ. พญ. เพียงบุหลัน ยาปาน
วันพุธ
 • รศ. นพ. กุศล รัศมีเจริญ
 • รศ. นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
 • อ. พญ. ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
วันพฤหัสบดี
 • รศ. พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์
 • รศ. นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ
 • รศ. นพ. ปวิตร สุจริตพงศ์
 • รศ. พญ. ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
วันศุกร์
 • ศ.คลินิก นพ. ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล
 • ผศ. พญ. บูรยา พัฒนจินดากุล
 • รศ. พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย