ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณ “Plague of Appreciation”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์ ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ  ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “Plague of Appreciation”  ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมบุกเบิกและก่อตั้ง “Asia Oncology Nursing Society” ในพิธีเปิดการประชุมThe 2nd Asia Oncology Nursing Society 2015 Conference เรื่อง  Flying the Spirit of Asia Oncology Nursing เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

        ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์  เป็นผู้ร่วมบุกเบิกและก่อตั้ง “Asia Oncology Nursing Society” โดยวางแผนร่วมกับผู้นำทางการพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการประชุมปรึกษาในแต่ละครั้งที่พบกันในการประชุมการพยาบาลมะเร็งนานาชาติ และการประชุมสหสาขาวิชาชีพผู้ดูแลโรคมะเร็งนานาชาติ (Multi Association of Supportive Care in Cancer) โดยใช้ความพยายามนานถึง 4 ปี ในการรวบรวมตัวแทนพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจากประเทศในทวีปเอเชีย จนสามารถดำเนินการสำเร็จในการประชุมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งนานาชาติที่สาธารณรัฐเช็คในปี 2012 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศแรกในการจัดประชุม  (The 1st Asia Oncology Nursing Conference) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ภายใต้การวางแผนดำเนินการของ ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์ ในฐานะ Chair. Scientific Planning & Conference  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 18  ประเทศทั่วโลก จำนวน 624 คน เป็นพยาบาลไทย 106 คน และพยาบาลต่างชาติ  518 คน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในความร่วมมือพัฒนาการปฏิบัติ การศึกษา และการวิจัยร่วมกันของพยาบาลมะเร็งในประเทศเอเชีย (Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, June 14, 2015, p1-p3) 

        จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้สมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งเอเชีย ได้ประกาศเกียรติคุณแก่ ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์  ในฐานะผู้นำที่บุกเบิกสมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งเอเชียและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีเปิดการประชุมThe 2nd Asia Oncology Nursing Society 2015 Conference เรื่อง Flying the Spirit of Asia Oncology Nursing ณ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจในฐานะบุคลากรพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม.มหิดล  ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่พระนาม “มหิดล” และ “ศิริราช” ที่ปรากฏในคำประกาศเกียรติคุณและจารึกในโล่ ซึ่งระบุสถานที่หน่วยงานต้นสังกัดผู้ได้รับรางวัล ทำให้นานาชาติได้ประจักษ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรสุขภาพในระดับนานาชาติ