ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์  สุขรุ่ง  หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย ที่ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์  สุขรุ่ง  ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ จากผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “ชีวภัณฑ์สำหรับวินิจฉัย ประเมินสภาวะ และรักษาโรคภูมิแพ้” ซึ่งน้ำยาวินิจฉัยและวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ในประเทศไทย เป็นน้ำยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังสกัดมาจากวัตถุดิบที่ต่างสายพันธุ์กับที่คนไทยแพ้ จึงเป็นที่มาของผลงานประดิษฐ์น้ำยาสกัดชุด All VACtest10 ซึ่งในกลุ่มน้ำยาสกัดชุดดังกล่าว ผศ.ดร.นิทัศน์ ได้เป็นผู้ร่วมสกัด น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกัน น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ขนสุนัข น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ขนแมว  น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้เชื้อรา น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ผักโขม  และน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้หญ้าขน ซึ่งในขณะนี้ ม.มหิดล ได้ลงนามกับบริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า อนุญาตให้ใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ในระดับ GMP แล้ว