รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

        รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการเเต่งตำรา จากผลงานการแต่งตำรา เรื่อง “เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Bone and Soft-Tissue Tumors)” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะทำงานแพทย์สหสาขา อาทิ พยาธิวิทยา รังสีวินิจฉัย รังษีรักษา อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นอกจากนี้ ยังอ้างอิงข้อมูลที่สำคัญจากตำราและวารสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนในช่วง 5 ปีหลัง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญและทันสมัยถ่ายทอดได้อย่างกระชับ เหมาะสม และใช้รูปประกอบจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด