รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2558

        ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ R2R ประเทศไทย ที่ชาว R2R จากทั่วทุกสารทิศจะมารวมตัวกันในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 “R2R สร้างสรรค์    สู่การเปลี่ยนแปลง: R2R to Transformation” ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

        และในการประกวดรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปีนี้ ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น 3 ใน 44 รางวัล จากจำนวนผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมด 828 เรื่อง 

        รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ (จากทั้งหมด 4 รางวัล) 


        1. ผลการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคตากระตุกที่ฉีดโบทูลินุมท็อกชินชนิดเอ โดยคุณเอื้องพร พิทักษ์สังข์ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก และทีมงาน
 
 
        2. ผลการใช้เชิงปฏิบัติแผ่นทดสอบ Grade of hematuria ต่อการอุดตันของสายสวนปัสสาวะ ขณะได้รับการชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (CBI) ในผู้ป่วยหลังส่องกล้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก (TUR-P) ในโรงพยาบาลศิริราช โดย คุณจารุวรรณ คงตระกูล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และทีมงาน

        รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (จากทั้งหมด 6 รางวัล)
 

        1. อุปกรณ์เตือนก่อนลงจากเตียง “ลุก Alarm” โดย คุณพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และทีมงาน
 
         
        ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดของการประชุม R2R Forum ประจำปี 2558 ได้ที่ www.r2rthailand.org