รางวัล Thailand Lean Award 2015

               
 
         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้ารับรางวัล "Thailand Lean Award 2015” ระดับ Golden จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) โดยมี ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต  สุวรรณประกร  รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         “Thailand Lean Award 2015”  ทาง ส.ส.ท. จะพิจารณาเพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการประยุกต์ใช้ระบบ Lean  และสามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นรางวัลด้าน Operational Excellence ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีเกณฑ์และกลไกการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำ ตามแนวทาง Lean Thinking